/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/hulten.jpg
Sophia Hultén vill helst jobba med kvalitetssäkring och ta fram rutiner för hur livsmedelsföretag ska arbeta när det gäller hygien och säkerhet. Foto: Björn Larsson Rosvall.

Sophia Hultén är en vinnare. Hon utbildar sig till livsmedelsvetare, ett framtidsyrke enligt Sacos sammanställning över akademikerjobb.

I vår tar Sophia Hultén och hennes tolv kurskamrater på mat- och teknologiprogrammet i Skara examen. De kan då kalla sig livsmedelsingenjörer, och gå en ljus framtid till mötes. I alla fall om man ska tro akademikerfacket Sacos prognos för arbetsmarknaden, som presenterades förra veckan. Livsmedelsvetare ses som ett framtidsyrke där det finns jobb i dag och åtminstone fem år framåt.

– Det känns väldigt bra. Då kanske man har en chans att få jobb, man börjar ju tänka allt mer på det nu, säger Sophia Hultén.

Ingen koll
När hon sökte utbildningen för tre år sedan visste hon knappt vad yrket innebar och inte hur framtidsprognoserna såg ut. Hon gillade att utbildningen var bred och trodde att det skulle öka chanserna att få jobb.

– Visst påverkar arbetsmarknaden valet. Jag valde bort marinbiolog eftersom man inte får jobb och satsade på det här i stället, säger hon.

Att arbetsmarknaden är god har hon redan märkt. Flera klasskamrater har redan jobb på gång, och i klassen som tog examen året innan har alla fått arbete.

Mer koll nu
Livsmedelsvetare arbetar oftast inom livsmedelsindustrin, med produktutveckling, hygien och kvalitetsfrågor. Men livsmedelsingenjörerna kan också bli hälsovårdsinspektörer eller jobba på laboratorium efter utbildningen. Sophia Hultén vill helst jobba med kvalitetssäkring. Hon vill ta fram rutiner för hur livsmedelsföretag ska arbeta när det gäller hygien och säkerhet. Nästa termin ska hon och klasskamraterna göra examensarbeten på olika företag. Några riktiga jobb har hon inte sökt än.

– Exjobbet är en chans att komma in och kanske få vara kvar på ett företag.  Men jag ska snart börja söka andra jobb också. Man får väl snart se om arbetsmarknaden är så god som det sägs.

FAKTA: Här ser det kärvt ut + här finns jobben om 5 år

Tio yrken som har det svårt på arbetsmarkanden om fem år:
• Arkeolog
• Bibliotekarie
• Biolog
• Film- radio- och tv-yrken
• Hälsopedagog
• Informatör
• Kulturförmedlare
• Lärare i grundskolan
• Museiyrken
• Samhällsvetare

Tio yrken där det går att få jobb om fem år:
• Arbetsterapeut
• Arkitekt
• Farmaceut
• Förskollärare
• Gymnasielärare i yrkesämnen
• Livsmedelsvetare
• Läkare
• Präst
• Sociala omsorgsyrken
• Tandläkare

Källa: Yrkena är ett urval ur Sacos prognos över hur arbetsmarknaden ser ut för 90 akademikeryrken 2011.

Läs också: Hela Saco-prognosen