/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/lindberg.jpg
– Vi säger till våra medlemmar att själva teckna en försäkring som motsvarar avtalsskyddet, säger Roland Lindberg på Musikerförbundet. Foto: Ulf Palm.

Som egenföretagare är många medlemmar i Musikerförbundet i en speciell situation. Men avtalsförsäkringar ska i princip gälla även dem.

De flesta musikarrangemang utförs i dag på faktura. Arrangören betalar för ett jobb där musiker skickar räkning som frilansare och egenföretagare.

Men vad händer då med avtalsförsäkringarna?
– Vi är väl det enda förbund som inte avvisar egenföretagare. Vi tar i stället in dem som medlemmar och försöker förmå dem att teckna egna arbetsmarknadsförsäkringar, säger Roland Lindberg på Musikerförbundet.

Han har på senare tid mött ett allt större försäkringsintresse hos medlemmarna. Den uppsökande verksamheten har också givit resultat.

Alla medlemmar i LO-facket Musikerförbundet kan teckna specialförsäkringar för instrument, för studioarbete, för ersättning under perioder då de av skilda skäl inte kan ta några uppdrag samt flera andra försäkringar.

Men avtalsförsäkringarna är knutna till kollektivavtalen. Finns inget kollektivavtal så gäller inte heller avtalsförsäkringarna.

– Ibland ringer musiker och frågar hur stor deras avtalspension blir och jag kan bara konstatera att det inte blir någonting alls. Det finns ju ingenting inbetalat till avtalspensionen, säger Roland Lindberg.

– Därför säger vi till våra medlemmar att själva teckna en försäkring som motsvarar avtalsskyddet.

Rent konkret går det till så att medlemmen tecknar en paketförsäkring hos Fora, det bolag som ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv och som förvaltar avtalsförsäkringarna, och därefter lägger på 6,37 procent på varje faktura för att betala denna paketförsäkring.

Det motsvarar det som arbetsgivaren skulle få betala på lönesumman om musikern vore anställd och arbetsgivaren hade slutit kollektivavtal.

– Det är viktigt. För även musiker måste inse att de kan bli sjuka eller råka ut för en olycka, säger Roland Lindberg.

FAKTA: Musikerförbundet
Svenska Musikerförbundet är ett LO-förbund. De cirka 3.500 medlemmarna finns inom alla musikaliska kategorier – från rockmusiker till tonsättare.