Samma skift. Samma raffinaderi. Samma lön. Men när tjänstemannen på Shell blir pensionär får han 5.000 kronor mer i månaden än arbetaren.

– Det gör mig så förbannad, säger Thobias Andersson, processtekniker på Shell Raffinaderi i Göteborg. Arbetskamrater som tjänar lika mycket som jag får mer i pension bara därför att de är tjänstemän. Det är en stor klassorättvisa.

– Jag kör ett raffinaderi som är värt miljarder. Mitt jobb är inte mindre viktigt än om jag satt och vände papper. Varför ska jag ha mindre när jag blir gammal?

Att pensionerna blir olika, trots att arbetare och tjänstemän på raffinaderiet i många fall tjänar lika mycket, beror på avtalspensionen. Avtalspension är ett tillägg till den ”vanliga”, statliga pensionen, som fack och arbetsgivare har kommit överens om (se separat artikel).

Växande klyfta
Arbetares och tjänstemäns avtalspensioner skiljer sig inte så mycket åt på lön under en viss gräns, 27.800 kronor i månaden. Men tjänar man mer än så blir skillnaderna stora.

Och det gör arbetarna på Shell. Mats Hahne, ordförande i IF Metalls klubb på raffinaderiet, uppskattar att 80 av de 115 medlemmarna har inkomster ovanför inkomsttaket, de flesta processtekniker eller underhållstekniker. Själva lönen är drygt 26.000 kronor i månaden för de mest erfarna processteknikerna. Till det kommer 28 procent i skifttillägg. På så sätt tjänar de tio-tolv bäst betalda arbetarna 33.000–34.000 kronor i månaden. Ett antal har inkomster strax därunder.

När arbetare kommer upp i sådana ”tjänstemannalöner” blir pensionsklyftan tydlig. Marcus Boxström tar sig själv och kompisen Lennart Andersson som exempel.

– Jag och Lennart är lika gamla. Vi är nästan födda i samma svale i stadsdelen Backa. Vi har haft samma jobb, på samma skift.

– I januari i år, efter 23 år på raffinaderiet, blev jag förman på skiftet. Det betyder inte så mycket för lönen, en arbetare kan lätt tjäna lika mycket med lite övertid. Men pensionen! När jag blev tjänsteman vann jag jättesummor från ena dagen till den andra. Jag lider
med mina kamrater på skiftet.

Exakt hur stor pension Marcus Boxström och Lennart Andersson får vid 65 år kan ingen säga, men med normala antaganden om avkastning på pensionspengarna, inflation kan skillnaden bli 5 500 kronor i månaden om all pension tas ut livsvarigt. Om de båda arbetskamraterna lever 16 år som pensionärer får Marcus ut en miljon kronor mer i pension.

Skrivbordet lönsam bransch
Att bli tjänsteman är alltså högsta vinsten. Mats Hahne har arbetat fackligt i femton år för att arbetare ska få bättre avtalspensioner. 1991 skrev han sin första motion till dåvarande Fabriksarbetareförbundet. Vid senaste LO-kongressen antogs hans motion. Men LO-medlemmarna väntar fortfarande.

– Hela tiden har vi fått höra att ett nytt pensionsavtal för tjänstemännen måste bli klart först, säger Mats Hahne. De förhandlingarna har tagit mer än tio år. Under tiden har vi arbetare förlorat oerhört mycket pengar.

I väntan på att LO ska lösa frågan har arbetarna på Shell förhandlat fram extra avtalspension lokalt. Till den avsätts nu 3,2 procent av lönen. Det minskar gapet till tjänstemännen något.

– Men för detta har vi fått avstå löneökningar, betonar Mats Hahne. Den här frågan måste lösas centralt, mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Att Svenskt Näringsliv nu har hoppat av pensionsförhandlingarna med LO gör Mats Hahne och hans arbetskamrater arga och frustrerade. Thobias Andersson riktar också sin ilska mot facket.

– Facket har inte prioriterat oss med högre löner. Vi har setts som en gynnad minoritet.

– Men jag ska inte be om ursäkt för min lön. Om jag jobbar skift hela livet, och kanske dör tio år i förtid, ska jag åtminstone ha hyfsad pension de år jag får som pensionär.

Så olika är villkoren för tjänsteman och arbetare:

  Marcus, tjänsteman Lennart, arbetare
Ålder: 44 år 44 år
Lön i dag: 33.000 kronor 33.000 kronor
Pensionsålder: 65 år 65 år
Fack: Ledarna IF Metall
Pensionsavtal: ITP (gamla avtalet) Avtalspension Saf-LO
Inkomstpensioner: 15.400 kronor/månad 15.400 kronor/månad
Pensionsålder: 65 år 65 år
Premiepension: 2.500 kronor/månad 2.500 kronor/månad
Tjänstepension: 16.200 kronor/månad från 65 år 4.200 kronor/månad
  6.800 kronor/månad från 70 år  
Total pension: 34.00 kronor/månad från 65 år 22.100 kronor/månad
  24.700 kronor/månad från 70 år  

Marcus och Lennarts pensioner har jämförts med hjälp av AMF Pensions räkneverktyg.  Beräkningen bygger på en rad antaganden om avkastning på pensionspengarna, inflation med mera. Antagandena är lika för Marcus och Lennart – enda skillnaden mellan dem är att de har olika tjänstepension. Observera att Marcus tar ut en del av sin tjänstepension (ITPK) under fem år, så som de flesta tjänstemän gör. Om han i stället tar ut sin ITPK livsvarigt (under 16 år som pensionär) blir hans pension 5.500 kronor högre än Lennarts varje månad.

Jämförelser av det här slaget haltar alltid. Lennart tvingas ta en risk: Hans pension beror på avkastningen på pensionssparandet. Marcus vet däremot vad han får.

Läs också: nyhetsartikeln "Högre pensioner på Svenskt Näringsliv"

Läs också: Pensionen – sista klassfrågan
Besök AMF:s hemsida där du kan räkna fram din egen pension