/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/shell.jpg
Marcus Boxström, Denny Andersson och Mats Hahne är på samma arbets-plats, har samma arbetstider, och deras löner skiljer sig inte mycket. Men när Marcus Boxström blev arbetsledare och bytte fackförbund höjdes hans pension drastiskt. Foto: Adam Ihse.

Medan LO kämpar för rättvisa pensioner missar välavlönade arbetare hundratusentals kronor i pension.

”Pensionen är den sista stora klassfrågan”, säger flera arbetare på Shell raffinaderi. ”På jobbet behandlas vi inte sämre än tjänstemännen. Men när det gäller pensionen är det något gammalt som lever kvar”. De har rätt. Skillnaden i pension mellan tjänstemän och arbetare kan spåras till 1700-talet, då statligt anställda fick tjänstepension. Andra grupper följde efter. Men arbetare i privat sektor fick vänta ända till 1973 på avtalspension.

Den eftersläpningen sätter fortfarande spår. Det gäller alla arbetare, men särskilt dem som har inkomster ovanför ”taket” i det allmänna pensionssystemet (7,5 basbelopp per år eller 27 800 kronor i månaden). På lön ovanför taket ger det allmänna pensionssystemet ingen pension alls. Arbetare som tjänar mer än så får sänka sin standard kraftigt när de går i pension.

Stått emot förändring
Tjänstemännen har det bättre förspänt. När ATP-systemet infördes 1960 passade de på att göra om sin tjänstepension, så att den framför allt ger bra pension ovanför taket i det allmänna systemet (se faktarutan). Den förmånen är dyr för arbetsgivarna – i många fall krävs pensionsavgifter motsvarande 40 till  50 procent av lönen. Därför har Svenskt Näringsliv velat ändra ITP-avtalet. Men tjänstemännen har hållit emot. Förhandlingarna har pågått i omgångar i mer än tio år och blev klara först i våras.

Under tiden har LO fått vänta på förhandlingar om bättre pension för de arbetare som har inkomst ovanför taket. ”Villkoren för tjänstemännen måste bli klara först”, har Svenskt Näringsliv sagt. I takt med att allt fler arbetare fått inkomster ovanför taket (nu är de 68 000) har pensionsklyftan förvärrats.

I september i år fick LO äntligen börja förhandla. Förebilden blev då det nya ITP-avtalet. Att få samma förmåner som de flesta tjänstemän fortfarande har enligt det äldre ITP-avtalet anses inte realistiskt. LO:s mål är alltså pensionspremier motsvarande 4,5 procent av lönen under taket och 30 procent av lönen ovanför taket. Svenskt Näringsliv säger i princip ja till lika pension för arbetare och tjänstemän. Men det kostar, betonar arbetsgivarna, som vill att LO betalar med lägre löneökningar.

Slut på rean
Det säger LO nej till. I LO:s ögon har arbetsgivarna haft rabatt på arbetarnas pensioner länge nog. Under 2006 är arbetarnas avtalspension rentav gratis för företagen. Ett överskott i förvaltningen av gamla pensionsmedel gör att pensionsavgiften i år är noll.
Motsättningen har fått Svenskt Näringsliv att avbryta pensionsförhandlingarna. Och återigen får arbetarna vänta.

Det är en dyr väntan. En raffinaderiarbetare som tjänar 33.000 kronor i månaden missar 3.336 kronor i pensionsinbetalning varje år på den del av lönen som ligger under taket. På lönen ovanför taket missar han 16.536 kronor. Totalt alltså 19 872 kronor. Plus utebliven avkastning på sparandet. Med tiden blir det hundratusentals kronor i utebliven pension. Exakt hur mycket arbetarna missar är svårt att beräkna. Men hur man än räknar lever klassklyftan i pensionssystemen kvar.

FAKTA: Arbetarnas pensioner…
Avtalspension Saf-LO infördes 1996. Gäller för 1,4 miljoner arbetare i privata företag. Villkor: En summa som motsvarar 3,5 procent av lönen avsätts varje år för pensionen, från det år du fyller 21. Det gäller lönen både under och ovanför taket (7,5 basbelopp per år eller 27.800 kronor i månaden). Pengarna sparas på det sätt du själv väljer. Pensionens storlek: Omöjligt att veta i förväg – pensionen blir vad pengarna räcker till. Kan variera beroende på avkastningen på pengarna. En tumregel är att avtalspensionen blir 10 procent av slutlönen.

…och tjänstemännens
ITP: Infördes 1960. Gäller för 1,6 miljoner tjänstemän i privata företag, födda före 1979. Villkor: Pension tjänas in från 28 års ålder. För full ITP-pension krävs 30 tjänsteår. Dessutom avsätts 2 procent av lönen till ett extra sparande (ITPK) som du själv kan placera.
Pensionen storlek: 10 procent av den del av slutlönen som ligger under taket. 65 procent av slutlönen mellan 7,5 och 20 basbelopp. 32,5 procent av lön ovanför taket. Till detta kommer ITPK, som normalt tas ut under fem år.

Nya ITP: Avtalet slöts våren 2006, tillämpas från den 1 juli 2007. Gäller för tjänstemän i privata företag födda 1979 eller senare. Nästa år kommer 24.000 personer in i systemet (födda 1979 -1981), därefter tillkommer 6.000 nya per år. Villkor: En summa som motsvarar 4,5 procent av lönen under taket samt 30 procent av lönen ovanför taket avsätts för din pension, från 28 års ålder. Pengarna sparas på det sätt du själv väljer. Sparalternativen ännu inte klara. Pensionens storlek: Beror på hur mycket du tjänar in samt avkastningen.

Läs också: nyhetsartikeln "Samma lön – men 5.000 mindre i pension"
Läs också: nyhetsartikeln "Högre pensioner på Svenskt Näringsliv"
Besök AMF:s hemsida där du kan räkna fram din egen pension