MOAPRISTAGARE. Birgitta Holm är årets mottagare av ABF:s Moa-pris.

Det är inte bara ett personligt pris till en engagerad och aldrig självklar skribent; lika mycket handlar det om ett erkännande av en litteraturforskning som möter texten och skrivandet på djupare nivåer än det uppenbara. Man skulle kunna hänföra Holms arbeten – om modernismen, om ”romanens mödrar”, om Sara Lidman, om tango – till den skola som kallas ”misstänksamhetens poetik”, om bara inte ”misstänksamhet” vore ett så negativt ord som skymmer deras grundläggande stämning av ”Ja!”.

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören