Svenskt Näringsliv har upphandlat pensioner för de 150 anställda som har lön över tio basbelopp om året – nästan hela personalen vid arbetsgivarorganisationens kansli.

De får pensionspremier som ska räcka till de förmånsbestämda pensionerna i det gamla ITP-avtalet (se faktarutan). Den enskilde kan sedan välja att i stället placera sina premier efter eget huvud.

Med den här modellen varierar premierna starkt med ålder och lönekarriär. Och för en del anställda blir arbetsgivarens premier mycket höga – långt över de 30 procent som gäller för lön ovanför taket i det nya ITP-avtalet. Att anställa äldre personer blir då mycket dyrt. Just de här nackdelarna har Svenskt Näringsliv kritiserat det gamla ITP för.

Varför kan inte Svenskt Näringsliv visa vägen och tillämpa det nya ITP-avtalet på sina egna anställda? Då får ni fasta, förutbestämda premier, som ni vill att LO:s och PTK:s folk ska ha.

– Vi har inte satt ner foten slutgiltigt, svarar Kerstin Brodén, personalchef vid Svenskt Näringsliv. Frågan ska analyseras. Men det skulle bli en mycket svår förhandling med våra medarbetare. LO:s medlemmar vill väl inte heller sänka sina pensionspremier till hälften?

– Vi har diskuterat frågan med våra pensionsförhandlare, de tycker säkert att det vore rimligt att Svenskt Näringsliv gick före i den här frågan, fortsätter Kerstin Brodén. Men vi är inte annorlunda än andra företag. Vi omfamnar de nya pensionsavtalen med PTK och LO, men omställningen måste få ta tid.

Läs också: nyhetsartikeln "Samma lön – men 5.000 mindre i pension"
Besök AMF:s hemsida där du kan räkna fram din egen pension