/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/elvir.jpg
Jonas Albinsson (överst) och Elvir Beganaj har båda erbjudits jobb på ABB Motors efter praktikperiodens slut. Foto: Lasse Sandström.


Åtta av femton har fått praktikplatser, åtminstone hälften av dem får fasta jobb. Men nu läggs den lyckade Ams-åtgärden för ungdomar i Västerås ned.

Bland halvfärdiga motorer på ABB Motors i Västerås blev drömmen verklighet för Jonas Albinsson, 20, och Elvir Beganaj, 24. Efter år av resultatlöst arbetssökande har de nu praktikplatser, och om två veckor är de anställda på riktigt.

– Det känns underbart. Äntligen, säger de.

Vägen till jobbet gick via en Ams-åtgärd för unga, som Västerås folkhögskola arrangerar tillsammans med arbetsförmedlingen. Där fick Jonas och Elvir lära sig hur man söker jobb och hur arbetsmarknaden fungerar. Efter ett studiebesök på ABB, en vecka in i utbildningen, ringde de upp arbetsledaren på avdelningen och fixade själva sina praktikplatser.

– Utan studiebesöket hade vi inte vetat att de här jobben finns, och inte vem vi skulle ringa, säger Elvir.

– Och praktiken är ett bra sätt att visa vad man går för. Annars får man aldrig en chans, fyller Jonas i.

Trist verklighet
Tommy Thunberg, som är arbetsledare på avdelningen, säger att det tyvärr är sant. Många unga avfärdas direkt när de saknar utbildning, har svårt att uttrycka sig eller ringer fel person. Praktikplatser är ett sätt både för ungdomarna och för företaget att testa om jobbet fungerar. Eftersom praktikanterna får bidrag i stället för lön törs företagen ta in personer som de annars kanske ratat.

– Om praktikplatserna försvinner drabbar det dem som inte har egna kontakter som kan hjälpa dem att få jobb. Det är en större chansning att anställa en kille eller tjej man inte vet något om.

Anledningen till att folkhögskolans Ams-utbildning läggs ned är att regeringen kraftigt bantar arbetsmarknadsåtgärderna nästa år. Vesa Pellikka, som är mentor i utbildningen, säger att det framför allt drabbar dem som behöver mer stöd än arbetsförmedlingen kan ge. Det var han som ordnade studiebesöket åt Jonas och Elvir och som peppade dem så att de vågade ringa.

Oklar framtid
Regeringen ska införa en ny jobbgaranti för ungdomar nästa år, men än så länge är det oklart vad det innebär. Vesa Pellikka vet bara att folkhögskolan inte får några nya elever till sin utbildning, men både han och ungdomarna har svårt att förstå varför.

– Om det inte varit för den här utbildningen hade vi aldrig fått chansen, och nu har vi snart jobb. Man kan inte ta bort möjligheten till praktik, det är för dåligt, säger Jonas, innan han återgår till att sprutlackera motorerna som Elvir sedan monterar.

Nästa månad får de för första gången riktig lön för sitt arbete.

FAKTA: Regeringens jobbåtgärder
• Platserna i arbetsmarknadsprogrammen minskar från 155.000 i år till 90.000 nästa år och 65.000 år 2008. För att minska platserna utan att någon ska behöva avbryta en påbörjad åtgärd har regeringen stoppat intagen till programmen, med några få undantag.
• 10.000 nystartsjobb med subventionerad arbetsgivaravgift införs nästa år för dem som är längst från arbetsmarknaden.
• Nästa år införs även en jobbgaranti för ungdomar och en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa, men det är ännu oklart vad garantierna innebär.