Ifrågasättandet av a-kassan minskar. Det tredje kvartalet i år var det 17 procent färre som granskades en extra gång, jämfört med motsvarande period förra året.

Under tredje kvartalet skickade arbetsförmedlingarna 1.750 ifrågasättandet vidare till a-kassorna.

Den vanligaste orsaken är att arbetsförmedlingen bedömer att personen inte söker jobb på det sätt som krävs eller inte kan ta arbete alls. Det är också vanligt att personen har tackat nej till arbete eller låtit bli att söka de jobb som anvisats, visar en kvartalsrapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Ifrågasättandet varierar mellan olika delar av landet.

Lägst siffra har Halland. Där ifrågasattes 2,5 per 1.000 ersättningstagare. I Uppsala, som har landets högsta siffror, ifrågasattes 12 personer per 1.000.

– Det visar på fortsatta brister i arbetsförmedlingen kontroll av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, säger Bo Jangenäs, generaldirektör för IAF i ett pressmeddelande.

Det är dock endast en liten andel av alla som får ersättningen som får sin a-kassa ifrågasatt. IAF uppger att det rör sig om 5,3 per 1.000 personer.