Mannen blev av med jobbet efter ett rån. Kunder kan tappa förtroendet för hela Posten om han jobbar kvar, konstaterar Arbetsdomstolen i dag, onsdag.

Truckföraren hade arbetat på en postterminal i fem år när han på fritiden deltog i ett rån mot en Ica-affär. I maj förra året dömdes han till tre års fängelse för brottet.  Då fick han också sparken från sitt jobb, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om.

Seko drev fallet till Arbetsdomstolen (AD) och hävdade att uppsägningen var felaktig. Fackförbundet ansåg att brottet inte skadat Posten, och att mannen kunde omplaceras om Posten inte vill ha kvar honom på den terminal där man hanterade värdefullt gods. Posten tyckte dock att mannen förbrukat sitt förtroende, och att det skulle bli för dyrt att ersätta honom under fängelsetiden.

Inget förtroende
I dag, onsdag, kom domen, där arbetsgivaren fick rätt. AD anser att uppsägningen var riktig eftersom Posten inte kan lita på mannen längre. Dessutom kan allmänhetens förtroende för Posten skadas om han får tillbaka jobbet.

Truckförarens advokat, Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättskydd, tycker att domen är beklaglig och lite märklig. I en tidigare AD-dom fick en brevbärare behålla sitt jobb trots att han dömts till ett nästan lika långt straff för våldtäkt.

Fortfarande oklart
– Man kan bara konstatera att Arbetsdomstolen ser allvarligare på tillgreppsbrott än på sexualbrott, säger han.

I brevbärardomen skrev AD att risken för att skada allmänhetens förtroende inte skulle överdrivas. Nu är den risken ett tungt vägande skäl, enligt Robert Sjunnebo. Han tycker att det är oklart vad som gäller för olika brottstyper när brotten begås utanför jobbet.

– Man skulle kunna ha ett stängt förhållningssätt till brott även utanför jobbet. I så fall hade även brevbäraren förlorat sitt jobb. Nu är det just brottets art som ligger till grund för domstolens beslut, och tillgreppsbrott ses tydligen som extra allvarliga.

Saknar svar
AD tar i domen inte ställning till om straffets längd hade räckt som skäl för uppsägning, vilket Robert Sjunnebo beklagar.

– Det hade varit intressant att få svar på den frågan, eftersom det inte är klarlagt, men nu blev det inte så.

Fakta: Uppsägningar vid brottslighet
• Det finns inga exakta regler för när arbetsgivare får säga upp dömda. Brottets art och straffets längd avgör.
• Bedömningen blir strängare om brottet är kopplat till arbetet.
• Andra viktiga faktorer är om arbetsgivaren skadats av brottet och om den dömde kan ersättas under fängelsestraffet. Även anställningstid och hur arbetstagaren skött sitt jobb vägs in i bedömningen.