FILMLEXIKON. Denna snyggt producerade bok kommer nu på svenska. Den hektiska eller kanske skrämmande titeln får urvalet att verka ovanligt angeläget. Varje film presenteras med en kort recension, en faktaruta och ofta en, ibland två bilder. Men det verkar som om redaktörerna har vacklat mellan kvalitet och berömmelse som urvalsprinciper.

Vissa av filmerna har med all rätt blivit klassiker. Hit hör Bergmans Sommarnattens leende, Fellinis 8½, Pasolinis Matteusevangeliet och Orson Welles Citizen Kane. Några håller på att uppnå klassikerstatus, som Jeunets Amelie från Montmartre.

Andra verk tycks ha blivit kända mest tack vare smart marknadsföring: Marshalls Pretty Woman, Newells Fyra bröllop och en begravning, Reiners När Harry träffade Sally.

Så finns det filmer som jag gärna skulle ha velat se listade, Zinnemanns En man för alla tider exempelvis. Hans Sheriffen har dock inkluderats. Regissörerna representeras inte alltid av sina allra bästa arbeten. Ang Lees The Ice Storm är med men inte hans suveräna Jane Austenfilm Förnuft och känsla. Och av Ken Loach finner man bara Kes – falken, en i och för sig gripande historia. Det normala politiska engagemanget i Loachs verk finns här också men lite förklätt. Möjligen är just detta problemet, att redaktörerna har velat undvika det kontroversiella.

Lexikon: 1001 filmer du måste se innan du dör
Huvudredaktör: Steven Jay Schneider
Svensk medarbetare: Stig Björkman.
Förord: Josef Fares
Översättare: Johan Nilsson, Nille Lindgren, Stefan Lindgren
Förlag: Wahlström & Widstrand

Susanna Roxman
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören