Sven Otto Littorins planer på att behålla lagen om anställningsskydd avslöjades vid ett seminarium ordnat av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Temat var hur Sverige kan skapa nya jobb.

Littorin upprepade den väg som regeringen redan stakat ut, nämligen sänkt a-kassa, jobbavdrag och sänkt arbetsgivaravgift för vissa tjänstesektorer.

Däremot var han kallsinnig till Svenskt Näringslivs kritik mot lagen om anställningstrygghet (las).

Enligt Svenskt Näringsliv skapar lagen inlåsningsmekanismer och bör helt enkelt avskaffas. Men det vill inte Littorin.

– Las innebär inte några inlåsningsmekanismer. Jag vill i stället säga att svensk arbetsmarknadslagstiftning är en av de mest liberala i Europa, sade arbetsmarknadsministern.