De samlade lönekraven kostar exakt lika mycket. Och eftersom LO-förbunden formulerar sin höjning av lägstalönen som minst 910 kronor så där finns heller inga motsättningar mot industriförbundens högre summa.

– Kraven strider inte mot varandra. För att rymmas inom LO-linjen krävs att ett fackförbund accepterar att andra avtalsområden använder jämställdhetspotten och att de med stöd av exempelvis IF Metall får ställa högre lönekrav, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson.

Lönekravet från Facken inom industrin är uttryckt bland annat som 840 kronor och det motsvarar precis LO-samordningens 825 kronor plus jämställdhetspottens värde inom industrin.

Med råge
Och industrifackens krav på höjning av lägstalönerna med 1.400 kronor uppfyller med råge LO-samordningens begäran om minst 910 kronor.

Erland Olauson säger att LO-samordningen bygger på två mål. Dels mest till dem som tjänar minst, dels mer till kvinnodominerade avtalsområden. För att uppnå detta kan förbunden använda olika tekniska lösningar.

– För att ingå i LO-samordningen måste ett förbund ställa upp på den principiella grunden och det gjorde IF Metall genom att ställa sig bakom beslutet på LO:s representantskap.

Problem ändå
IF Metalls ordförande Stefan Löfven reserverade sig mot siffersättningen av LO-budet, vilket innebär att han tycker att skillnaderna i lönekrav är för stora mellan de kvinnodominerade förbunden och de andra.

– LO-samordningen innebär att förbunden ska ge varandra stöd under avtalsrörelsen. Och det kan bli problem, eftersom IF Metall är tvunget att stödja lönekrav som man tycker är för höga, säger Erland Olauson.

FAKTA: Industrifackens krav
Facken inom industrins avtalsplattform:
• Lönepåslag på 840 kronor, dock minst 3,9 procent.
• Alla ska garanteras minst 400 kronor i månaden.
• Höjning av avtalens lägstalöner med 1.400 kronor.

Facken inom industrin består av IF Metall, Sif, Civilingenjörsförbundet, Livs, Pappers och Skogs och Träfacket. Grafikerna deltar också i arbetet.

FAKTA: 14 LO-förbunds krav
14 LO-förbunds gemensamma avtalslinje:
• Lönepåslag på 825 kronor, dock minst 3,9 procent.
• Jämnställdhetspott på 205 kronor per månad för heltidsanställda kvinnor med en månadslön under 20.000 kronor i månaden.
• Höjning av avtalets lägstalöner med minst 910 kronor.