/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/borg21011.jpg
– Vi ska ha starka fackföreningar i Sverige och jag tror inte alls att fler kommer att gå ur, säger Anders Borg. Foto: Bertil Ericson.

Nej, syftet med sänkt a-kassa är inte att pressa ned lönerna. Regeringens övriga förslag kompenserar denna effekt, enligt finansminister Anders Borg.

Regeringens förslag om sänkt a-kassa har fått facklig kritik. Förutom att det blir svårt att klara sig på lägre ersättning pressar en sänkt a-kassa den arbetslöse att ta jobb till låg lön. Därmed ökar lönepressen i de sektorer där arbetslösheten är stor och där yrkesspecialiseringen är liten. Dessa grupper får svårt att få upp lönerna och därmed ökar lönespridningen.

Men det är fel resonemang, anser Anders Borg.

– Man kan inte bryta ut en del och säga att det här sätter press på lönerna. Det är inte sant, givet att vi vidtar så många andra åtgärder som har motsatt effekt. Vi sänker arbetsgivaravgifter vilket skapar större efterfrågan på arbetskraft och större löneutrymme.

Vi satsar på utbildning så att folk kommer ut med ordentliga kunskaper från skolan vilket också bidrar till att hålla lönerna uppe. Och vi satsar nästan elva miljarder på offentlig sektor. Det bidrar till att stimulera efterfrågan så att anställda i vård och omsorg kan få bättre löneökningar, säger han.

Tror på positiva effekter
Den sänkta a-kassan är ett led i en strategi för att öka både utbud och efterfrågan på arbetskraft, enligt Anders Borg.

– Kanske skulle man kunna resonera annorlunda om vi inte gjorde någonting för att skapa fler anställningar. Men vi gör ju massor för att underlätta för fler företag som vill anställa.

– Jag har lite känsla av att fackliga aktivister är väldligt upprörda men jag tror att vanliga människor i rätt stor utsträckning ser att ”ja det blir en del åtstramningar, men också rätt stora skattesänkningar”. Och för många vanliga människor i LO och TCO så är sex-
sjuhundra kronor mer i månaden väldigt välkommet.

Samtidigt kritiseras regeringen också för förslaget att a-kasseavgiften ska bäras av a-kassans egna medlemmar. Tillsammans med fackavgiften blir månadskostnaden hög.

Är syftet att få folk att gå ur facken när månadskostnaden blir så hög då den obligatoriska a-kassan läggs till?

– Nej, vi ska ha starka fackföreningar i Sverige och jag tror inte alls att fler kommer att gå ur. Möjligtvis om de fackliga organisationerna driver upp avgifterna. De kan till exempel inte dra 50 kronor i månaden för att sköta administrationen av den nya avgiften som har hörts från en del håll. Det rimliga är att man drar in några kronor extra för att lägga om systemet.

Hoppas på avpolitisering
– Men vi har ingen ambition att få mindre fack. Hela logiken i a-kassan är att det ska finnas koppling mellan avtal, den branschvisa arbetsmarknaden och avgifter. Sedan kan jag tycka att det vore bra om de fackliga organisationerna inte var fullt så politiserade som de är i dag.

Genom sin jobbpolitik räknar regeringen med att sänka den öppna arbetslösheten till 5,0 procent fram till år 2008 och den totala arbetslösheten till 6,3 procent. Andelen sysselsatta mellan 20 och 64 år ska samma år vara uppe i 79,8 procent.

– Jag tror att vi kommer att ha en mycket bra reallöneutveckling under de närmaste åren. Våra prognoser visar att hushållens konsumtionsutrymme kommer att växa i mycket god takt både 2007 och 2008, säger Anders Borg.

Läs också: nyhetsartikeln "Sacochefen får svar på tal om lokala löner"