Arbetsgivarna avbryter förhandlingarna om en bättre avtalspension för arbetare. Okänsligt, kommenterar LO:s Erland Olauson, som funderar på hur LO ska agera.

– Det skäl Svenskt Näringsliv anger är att vi i våra avtalskrav inte har visat hur bättre avtalspensioner ska betalas. Men det brukar man inte göra när man lägger fram avtalskrav, säger han.

Finansiering
Dessutom går det att finansiera en del av kostnaden för bättre pensioner inom ramen för en pensionsuppgörelse, tillägger Erland Olauson. En möjlighet är att höja den startålder vid vilken den anställde börjar tjäna in pension. Den är i dag 21 år för arbetare och 25 för tjänstemän.

– En annan möjlighet är att höja avsättningarna till arbetarnas pensioner stegvis, så att inte hela kostnaden slår igenom direkt, säger Erland Olauson.

LO:s avtalssekreterare pekar på att tjänstemän har haft bättre pensionsvillkor än arbetare under mycket lång tid. För tjänstemän har arbetsgivarna behövt avsätta ungefär 14 procent av lönen för pension (i den siffran ingår också sjukförmåner, som är inbakade i privattjänstemännens pensionsavtal). Motsvarande kostnad för arbetare har varit 6 procent.

Väntat tio år
Redan när LO och dåvarande SAF slöt sitt pensionsavtal för privatanställda arbetare 1996 sades att parterna skulle återkomma till frågan om pension för den del av lönen som ligger ovanför ”taket”, alltså lön över 7,5 basbelopp per år, eller drygt 25 000 kronor i månaden.

För den delen av lönen får man ingen pension från det allmänna pensionssystemet. Här har tjänstemännen i stället mycket hög avtalspension – vilket arbetare saknar.

– Vi har väntat tålmodigt i tio på att arbetsgivarna och privattjänstemännen skulle förhandla fram ett nytt pensionsavtal, säger Erland Olauson. När det blev klart i våras, och arbetsgivarna har fått rimligare kostnader för tjänstemännens pensioner – då vill arbetsgivarna att arbetarna ska betala för att få samma förmåner.

Nästa åtgärd?
Erland Olauson förnekar inte att bättre pensioner kostar, och att pensionsförhandlingarna är en del av avtalsförhandlingarna i stort.

– Vår ambition har varit att pensionerna skulle vara klara innan de övriga avtalsförhandlingarna inleddes, så att förutsättningarna var tydliga. Det blir ju omöjligt nu.

– Men pensionerna förblir en oerhört viktig del i förhandlingarna om nya avtal 2007. Nu får vi ta ställning till vad det här ska leda till för åtgärd från vår sida.