De gamla som får hjälp är sjukare i dag. Eller snarare måste vara sjukare för att få samhällets hjälp.

Av årets rapport Aktuellt om äldreomsorgen från Sveriges Kommuner och Landsting framgår att något fler gamla får hemtjänst i dag jämfört med år 2004. Men det är fler bland de äldsta som får hjälp, medan det bland de yngre blivit färre.

Antalet gamla som har plats i särskilt boende har minskat med 4.400 personer mellan 2004 och 2005, i alla åldrar. Fler bor således kvar hemma.

Samtidigt som det blivit färre platser i särskilt boende har antalet seniorbostäder ökat. Seniorbostäder är särskilt anpassade för människor att kunna åldras i. De kommunala bostadsbolagen står för merparten av ökningen.