Sverige tas fram som förebild för utvecklingen mot ett ”harmoniskt samhälle” i Kina. Så långt har aldrig en rapport om ett annat lands modell gått som den om Sverige och de svenska företagen, anser Tony Clark, handelsansvarig på Svenska ambassaden i Peking.

– Svenska företag har ett mycket gott rykte i Kina. De skräms inte bort av att en ny anställningslagstiftning snart är på plats, säger Tony Clark.

Följer lagar
De svenska företag som är i Kina för att stanna på längre sikt tycker inte det är krångligt med en skyddslagstiftning för de anställda. De amerikanska företagen reaktion har däremot varit att de då får flytta, enligt Tony Clark.

I mars ska den nationella folkförsamlingen, vars ledamöter är utsedda av kommunistpartiet, ha sin kongress. Och då ska rapporten debatteras om de svenska företagen och de rekommendationer som nyckelgruppen kommit fram till för Kina.

De sex företag som kineserna besökt i Sverige är Volvo AB, Volvo Personbilar, Sandvik, Ikea, Tetra Pak och Sony Ericsson.

Skyddar anställda
Inom kort ska kinesiska regeringen införa en helt ny lag som ska skydda de anställda mot uppsägningar. I samband med den nya lagen införs starkare anställningsskydd och regler om att uppsägningar ska ske utifrån turordning.

– Det stora problemet i Kina är sedan att lagen får giltighet. Korruptionen är utbredd och många kinesiska företagsledare väljer stark tillväxt framför socialt ansvar för att rädda sina egna karriärer, säger Tony Clark.

– Men de utländska företagen kontrolleras hårdare, och för dem blir det att följa en ny lagstiftning.

Det händer mycket i Kina när det gäller att göra arbetslivet säkrare, ett tecken på att ekonomisk tillväxt driver fram också bättre sociala villkor, anser Tony Clark.