Inför valet lovade s-regeringen att genomföra en stor tandvårdsreform under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna återkommer till kravet i den skuggbudget som partiet presenterade i veckan.

Det är bra att socialdemokraterna håller frågan levande. Alliansen vill visserligen anslå mer pengar till tandvård, men dess ambitioner är betydligt mer blygsamma. Socialdemokraterna vill därför räkna upp anslaget till tandvård med inte mindre än fyra miljarder.

Flera undersökningar har visat att nära hälften av den vuxna befolkningen av ekonomiska skäl avstår från tandläkarbesök. Många av dem får senare i livet betala dyra räkningar för omfattande ingrepp som kunnat undvikas med en förebyggande tandvård. Även det offentliga tjänar på en bättre förebyggande tandvård genom att en del av kostnaden för tandvård för de äldre bortfaller.

Socialdemokraterna vill att en enkel tandundersökning ska kosta 200 kronor, införa ett högkostnadsskydd som innebär att behandlingar som kostar mer än 2.700 kronor subventioneras med 70 procent och behandlingar över 15.000 kronor med 90 procent.

Någon chans att riksdagen bifaller s-förslaget finns förstås inte. De borgerliga partierna ömmar mer för den överklass som anses behöva skattesubventionerade pigor än för vanligt folks behov av en bra tandvård.