Det är jämställt i fackklubbarnas styrelser.

Så ser det åtminstone ut hos dem som är med i LO-opinion. Då ska man ha klart för sig kvinnorna är i majoritet i LO-opinion. Därmed blir andelen kvinnor i klubbstyrelserna sannolikt högre än i LO i stort.

I drygt hälften av fackklubbarnas styrelser är medelåldern 40 till 50 år, i 31 procent är medelåldern högst 40 år och i 13 procent av styrelserna ligger medelåldern på 50 till 60 år.

44 procent tycker att det är svårt att rekrytera nytt folk till klubbstyrelsen. 43 procent tycker att det kräver en del möda, men att går med lite övertalning att värva nya. 7 procent tycker att det är lätt eller ganska lätt att värva.

– Vi har kö till styrelsen, så det gäller att sköta sig – annars åker man ut med dunder och brak, berättar Gullvi Strååt, vårdare och ordförande i Kommunals sektion 16 i Växjö.