Arbetsförmedlingens program för arbetslösa ska hårdbantas. 65.000 platser ska bort till nästa år och nu stoppas intaget till arbetsmarknadsåtgärderna, även för ungdomar.

I Botkyrka söder om Stockholm började en grupp arbetslösa ung-domar mellan 18 och 24 år sin ungdomspraktik i tisdags. Under åtta veckor får de vägledning och arbetspraktik för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Liknande projekt där kommuner och arbetsförmedlingen samarbetar finns i hela Sverige, men nu är de hotade. Arbetsförmedlingen har nämligen stoppat alla nya
anvisningar till arbetsmarknadsprojekt.

– Vi kör på som vanligt med den här gruppen, men sen vet vi inte vad som händer, säger Rune Kindgren, som arbetar med ungdomspraktiken i Botkyrka.

I regeringens budgetförslag bantas arbetsmarknadsåtgärderna rejält. För att minska verksamheten har arbetsförmedlingen stoppat intagningen till sina program.

– I dag har vi ungefär 155.000 personer i arbetsmarknadsprogram. De ska minska till i genomsnitt 90.000 nästa år, och för att lyckas med det måste vi bromsa kraftigt redan nu, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör på Ams.

Stoppet gäller nyintag till alla arbetsförmedlingens program, men det finns vissa undantag. Åtgärder som vänder sig till unga och avslutas före den 18 december får ta in nya deltagare. Även aktivitetsgarantin, starta-eget-utbildningar, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesutbildningar undantas.

– Vi måste prioritera hårt vilka insatser vi ska satsa på, och då har vi valt att undanta de här programmen från stoppet, säger Lars Sjöström.

Däremot undantas inga speciella grupper, vilket gör att även ungdomar och de som står längst från arbetsmarknaden drabbas av stoppet. Ingen ska behöva avbryta en utbildning som påbörjats, men eftersom inga nya arbetslösa anvisas till programmen kommer samarbetsavtalen med flera kommuner att brytas.

Rune Kindgren i Botkyrka tror ändå att ungdomspraktiken får fortsätta, eller att det snabbt kommer någon ny åtgärd för de unga.

– Ingen vet hur det blir, men det måste ju komma något annat i stället. Man kan ju inte bara lämna ungdomarna i sticket, säger han.

FAKTA: 65.000 färre platser
Platserna i arbetsmarknadsprogrammen minskar från 155.000 i år till 90.000 nästa år och 65.000 år 2008. I stället satsar regeringen nästa år på 10.000 nystartsjobb, med subventionerad arbetsgivar-avgift för långtidsarbetslösa. Under 2007 införs också en jobbgaranti för ungdomar och en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa, men det är ännu oklart vad garantierna innebär.