En kompromiss om arbetstiden ska lösa upp dödläget i EU. Ordförandelandet Finland har kallat till extra rådsmöte på onsdag i nästa vecka. Stora förhoppningar finns om en lösning.

I Finlands förslag till kompromiss finns undantag från regeln om max 48-timmars arbetsvecka kvar som en möjlighet. Storbritannien har idogt krävt att få behålla sin opt out, som öppnar för undantag från maxgränsen i individuella avtal. Över fyra miljoner anställda i kvinnodominerade sektorer får i dag arbeta mer än 48 timmar i veckan i Storbritannien.

I det nya förslaget ges möjligheten att genomsnittsberäkna arbetstiden upp till ett förhandlingsbart tak på runt 65 timmar i veckan, för de länder som använder opt out.

Förslaget öppnar också för möjligheten att genomsnittsberäkna 48 timmar under tolv månader utan krav på kollektivavtal. I dag krävs kollektivavtal för en så lång beräkningstid.

Redo att ge sig
Sverige har länge varit stark motståndare till att tillåta undantag genom individuella avtal. Men det senaste året var den förre arbetslivsministern Hans Karlsson inställd på en kompromiss som skulle ge Storbritannien fortsatt möjlighet att använda opt out mot att två domar från EU:s domstol gjordes verkningslösa.

Domarna Simap och Jaeger säger att all jour är arbetstid vid vistelse på arbetsplatsen och att kompensationsledighet ska tas ut i direkt anslutning till jourjobbet.

I den finländska kompromissen föreslås att länderna åter ska kunna lösa frågan om jour och kompensation i kollektivavtal, vilket innebär att det går att skilja på jour som är aktiv och jour där man sover. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttryckte efter senaste sammanträdet med EU-nämnden att han var inställd på att acceptera den finländska kompromissen.

Försiktigt positivt
Vid ett arbetstidsseminarium för en vecka sedan uttryckte flera att de den här gången tror på en lösning. Men ingenting är säkert. Flera länder har blockerat frågan om opt out hårt och vill inte att undantag ska kunna göras. Beslutet i rådet tas med kvalificerad majoritet. Därefter följer en andra läsning i parlamentet som tidigare sa nej till opt out och ja till att all jourtid är arbetstid.

Europafacket är kritiskt till opt out och anser att domarna Simap och Jaeger skyddar människor som arbetar jour. I facket ses inte förslaget som kan leda till längre arbetsdagar med blida ögon. Arbetstid i EU-sammanhang är en fråga om hälsa. I Sverige går det inte att sluta samma typ av individuella avtal som i Storbritannien.

FAKTA: Rätt till avsteg
Opt out är EU-jargongens uttryck för undantag. Ett land kan få rätt att göra avsteg från gemensamma regler och direktiv för att samarbetet inte ska blockeras. När det gäller arbetstiderna handlar begreppet om undantag från regeln om max 48 timmars arbetstid per vecka.