Arbetslivsinstitutet läggs ned den 1 juli och Arbetsmiljöverkets budget skärs ned med en tredjedel, enligt regeringens budgetförslag. En katastrof, enligt huvudskyddsombudet på SSAB i Luleå.

– Det kommer att få stora konsekvenser för arbetsmiljön, säger Lars Bergström.

Därför startade han tillsammans med skyddsombudskollegan Roger Forsberg ett upprop som vänder sig till alla landets skyddsombud.

Vingklippning
– Regeringens förslag är ett sätt att vingklippa oss skyddsombud. Vi är direkt beroende av att ha en bra tillsynsmyndighet och bra forskning på arbetsmiljöområdet.

Lars Bergström tror att en nedläggning av Arbetslivsinstitutet leder till fler sjukskrivningar och mer utslagning från arbetsmarknaden. Kunskapen om farliga ämnen och brister i arbetsmiljön kommer också att minska. Nedskärningen av Arbetsmiljöverket försämrar tillsynen på arbetsplatserna och enligt Roger Forsberg är risken stor att arbetsmiljöarbetet på företagen då blir lidande.

Stort intresse
Trots att uppropet bara varit ute sedan helgen har intresset från landets skyddsombud och andra fackliga förtroendevalda varit stort.

– Det ringer hela tiden folk som vill veta mer och det strömmar in mejl som stöttar oss, säger Lars Bergström.

Målet är att regeringen ska ta tillbaka sina förslag. Som ett första steg kräver skyddsombuden att regeringen gör en analys av vilka konsekvenser försämringarna på arbetsmiljöområdet får.

– Det här slår hårt ute på arbetsplatserna och det kan vi inte acceptera.