Regeringen vill öka konkurrensen på elmarknaden och kommer att föra fortsatta samtal med basindustrin och de fackliga organisationerna kring energipolitiken.

Ungefär så konkreta besked fick initiativtagarna till Elupproret när de uppvaktade näringsminister Maud Olofsson i dag, onsdag.

Bakom den ideella föreningen Elupproret står ett skiftlag vid Utansjö bruk, vars ägare Rottneros beslutat att stänga fabriken och flytta produktionen utomlands, såvida företaget inte kan få konkurrenskraftiga elpriser. Också representanter för basindustrin, alltså skogsindustrin, kemisk industri, gruvor och stålverk, uppvaktade näringsministern under onsdag förmiddag.

Nöjd upprorsledare
Trots bristen på riktigt konkreta löften var Ulf Grimsen, en av Elupprorets ledare, ganska nöjd när han gick ut från näringsdepartementet.

– Regeringen inser allvaret och är medveten om vilket problem elpriserna har blivit, säger Ulf Grimsen. Den förstår att det inte bara handlar om Utansjö, utan om hela basindustrin.

– Regeringen ska jobba på både långsiktiga och mer kortsiktiga lösningar. Det blev ett bra möte. Jag är i alla fall inte mindre optimistisk efter mötet än jag var före.

Lägre avtal?
För att rädda de 150 jobben i Utansjö, utanför Härnösand, behövs en kortsiktig lösning. Vad Elupproret och Pappers avdelning 5 i Utansjö hoppas på är ett avtal med Vattenfall om elleveranser till priser som bruket kan leva med.

En sådan uppgörelse räddade nyligen Kubals aluminiumsmältverk i Sundsvall från nedläggning, och den socialdemokratiska regeringens engagemang anses ha haft betydelse för att avtalet kom till. När LO-Tidningen frågar om den borgerliga regeringen är beredd att påverka Vattenfall för att ge Utansjö en motsvarande uppgörelse är Maud Olofsson avvaktande.

– Vi har ingen insikt i Vattenfalls avtal med Kubal. Vi ska undersöka vad det innebär, säger Maud Olofsson, som är noga med att inte göra några utfästelser.

Förstår oron
Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå betonar att det inte är regeringens sak att gå in och styra avtal mellan kommersiella företag.

Vid ett möte med journalister direkt efter Elupprorets och basindustrins uppvaktningar beskrev Maud Olofsson samtalen som konstruktiva. Hon sa sig förstå oron för jobben och den bristande konkurrensen på elmarknaden.

– Regeringen kommer att föra en långsiktig politik för att trygga elförsörjningen, sa Maud Olofsson. Den ska bygga på effektivare elanvändning, ökad elproduktion och bättre överföringskapacitet, dels inom Sverige, dels mellan Sverige och grannländerna.

22.000 namn
Regeringen kommer också att sträva efter uppgörelser med socialdemokraterna om energipolitiken, så att spelreglerna står sig över eventuella regeringsskiften.

Efter uppvaktningen av näringsministern samlades Elupproret och tillresta demonstranter på Sergels torg i centrala Stockholm. Därifrån tågade mot riksdagen för att lämna över omkring 22.000 namnunderskrifter med protester mot dagens höga elpris till statssekreterare Ola Alterå.