Regeringens nonchalanta hantering av a-kassan möter en storm av kritik. Vänsterpartiet har anmält arbetsmarknadsministern till konsitutionsutskottet. TCO tänker anmäla regeringens till EU-kommissionen för könsdiskriminering.

Vänsterpartiets KU-anmälan är befogad. Det är otillständigt att genomföra stora förändringar i en viktig socialförsäkring utan en rimlig tid för remissbehandling och en lagteknisk analys av förslagets konsekvenser. Förfarandet är inte förenligt med författningens krav på omsorgsfull beredning av riksdagsärenden och inte heller med dess krav på rättsäkerhet.

Om utskottsmajoriten avstår från att kritisera regeringen för en oacceptabel handläggning, betyder det inte att vänsterpartiet varit ute i ogjort väder utan bara att de borgerliga KU-ledamöterna uppträder som osjälvständiga nickedockor som inte tar sitt uppdrag på allvar.

TCO:s anmälan till EU-kommissionen är däremot tvivelaktig. Det är i och för sig riktigt att regeringens utformning av de nya a-kassereglerna missgynnar deltidsarbete och därmed också missgynnar kvinnor, eftersom dessa i större omfattning än män har deltidsarbete. Men det missförhållandet bör prövas mot svensk jämställdhetslagstiftning – inte mot EU-rätten.

Benhård princip
Sveriges uppfattning är sedan länge att medlemsländerna inom EU själva bestämmer över arbetsrätten. Den uppfattningen bör vi inte vika en tum ifrån, hur illa vi än tycker om den nya regeringens a-kasseregler. TCO:s utspel är därför olyckligt, eftersom det öppnar för synsättet att EU-organ i alla möjliga sammanhang ska ges rätt att överpröva svenska arbetsmarknadslagar, vilket de inte har och inte bör ha. Om vi vill vara herrar i eget hus bör vi hålla på den principen, också när vi ogillar regeringens förslag. I gengäld kan vi fordra av regeringen att den inte smygvägen via EU försöker driva igenom andra förändringar av arbetsrätten som den inte mäktar med att förankra bland de svenska väljarna.

A-kassan kommer att bli en långdragen prövning för den nya regeringen. Kritiken kommer att tillta när det går upp för väljarna hur dålig a-kassan kommer att bli. Alliansen kan inte ursäkta sig med att den sedan Bankeryd talat om att sänka skatten på arbete och försämra ersättningen från a-kassan. Inte många insåg hur drastiska ingreppen skulle bli.

På borgerliga ledarsidor görs ömkliga försök att försvara det oförsvarbara. Expressen skriver enligt principen att angrepp är bästa försvar att socialdemokraterna är oanständiga därför att de inte vill införa en ”obligatorisk” a-kassa. Ordet obligatorisk är vilseledande. Expressen verkar inte känna till att vi redan har en allmän och därmed obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dagens försäkring är nämligen uppdelad i två delar: en grundförsäkring som omfattar alla och en frivillig tilläggsförsäkring inom de fackliga a-kassorna.

Oväntat lagmoment
Vad de borgerliga menar med obligatorium är därför oklart; frågan är om de själva vet det. Grundförsäkringen är som sagt redan allmän. Om den hittills frivilliga tilläggsförsäkringen ska bli allmän, måste man lagstifta om ett för alla obligatoriskt medlemskap i en facklig a-kassa. Onekligen en överraskande lagstiftningsuppgift för en borgerlig regering.

Just detta är dock inte dagens problem. Vad som däremot händer nästa år, och som Expressen fegt undviker att nämna, är att omkring 50.000 personer kastas ut från a-kassan genom skärpta kvalifikationskrav för deltidsarbetande och studerande. Det borgerliga talet om obligatorium är en nyspråklig dimridå. Alliansen vill begränsa rätten till a-kassa, inte utöka den.

Samtidigt ska beräkningsreglerna för rätt till a-kassa ändras. En följd blir att personer som varit arbetslösa några månader under året kan få sin ersättning sänkt med mellan 30 och 50 procent jämfört med i dag, alltså betydligt mer än vad som bara följer av att dagpenningen sänks.

Expressen undviker också att nämna att socialdemokraterna vill höja dagpenningen med 200 kronor under mandatperioden medan de borgerliga startar med att sänka den med 50 kronor. Socialdemokraterna anser att a-kassan stegvis ska höjas så att den liksom sjukpenningen ger ett inkomstskydd som motsvarar 80 procent av lönen för alla som tjänar under 25.700 kronor. Regeringen vill sätta taket vid 17.300 kronor.

Skev syn
Som alla kan räkna ut betyder den borgerliga takgränsen ett stort inkomstborfall för många löntagare med högst normala inkomster. Det kan komma att handla om flera tusen kronor eller mer i månaden. Expressen tycker att socialdemokraternas a-kasseförslag är oanständiga. Vad vill då tidningen kalla regeringens förslag?

Regeringens förslag innebär en kännbar och stor sänkning av a-kassan för alla, en utestängning av 50.000 personer från a-kassan, en kraftig försämring för deltidsarbetande kvinnor och nya beräkningsregler vilka för säsongarbetslösa som restauranganställlda och kulturarbetare kan leda till en halverad a-kassa – och till råga på allt ska löntagarna tvingas betala en högre egenavgift för en försämrad a-kassa, trots att de redan via den lagstadgade arbetsmarknadsavgiften betalt in en premie som mer än väl täcker utgifterna för försäkringen.