Avtalens lägsta löner ska höjas mer än andra löner. Den uppfattningen är väl spridd i LO-förbunden, som hävdar att nivån på lägstalönerna påverkar lönenivån för de flesta.

LO-Tidningen har kartlagt lägstalönerna i olika avtalsområden. Nivån på de allra lägsta lönerna börjar under 14.000 kronor i månaden. Och förlorarna bland tjänstemännen i Sif ligger lägre än de sämst betalda LO-medlemmarna.

– Lägstalönerna måste höjas betydligt mer än det allmänna påslaget, säger Tommy Tillgren i Handels ledning.

Han beskriver hur handelsarbetsgivarna pressar ner lönekost-naderna genom att anställa unga och extrapersonal till lägstalönen.
Elektrikernas avtalssekreterare Ronny Wenngren vill se en stor höjning av lägstalönen av rättviseskäl. Han vill också skydda utländsk arbetskraft i Sverige som arbetsgivarna, enligt honom, gärna betalar med de lägsta lönerna.

Botten är viktig
Kommunals ombudsman Maria Hansson vill ha en stor ökning för att det ska gå att leva på lönen. Visserligen betalas inte mer än två procent av de anställda med avtalets lägstalön, men den påverkar alla andra löner.

Avtalens lägstalöner är en undre gräns för löneutbetalningen. De är svåröverskådliga – inte minst för att de kallas olika saker: lägstalön, lägstlön, minimilön. Det kan finnas flera olika lägstalöner i avtalen beroende på yrke och erfarenhet. Dessutom har de avtalade lägsta lönerna helt olika betydelse i de olika LO-förbunden.

Nivåerna skiljer sig också myck-et. Det finns ett spann mellan strax under 14.000 i månaden till nästan 19.500 kronor på de avtalsområden LO-Tidningen tittat på. De verkliga löneskillnaderna är ännu större, eftersom många ligger på eller nära lägstalönen i förbunden med låg lägstalön, medan de faktiska lönerna ofta ligger en bit över lägstalönen i förbund som har fått upp den.

Tjänstemännen i Sif har en lägre avtalad lägstalön än LO-förbunden. Kennet Morin, som är ansvarig för avtalet med Teknikarbetsgivarna, säger att det inte är särskilt många på avtalsområdet som betalas med lägstalönen, men den är normerande för andra områden som call center och där ligger många nära minimilönen.

Olika betydelse
LO:s största förbund Kommunal har i sina största avtal – för kommuner och landsting – en minimilön på 13.800 kronor och den styr i stor utsträckning övrig lönesättning. I Livs slakt- och charkavtal är lägstalönen ett avstamp för de lokala lönesystemen, medan den på bageriavtalet ofta är detsamma som den utbetalda lönen.

– En höjning av minimilönen går rakt ner i lönekuvertet, säger Thomas Henriksson.

På IF Metalls Teknikavtal fungerar minimilönen som ingångslön. Förhandlingschefen Veli-Pekka Säikkälä säger också att den kan ha betydelse när företag anställer utländsk arbetskraft.

– Höjs avtalets lägsta löner stiger även lönerna ovanför något, säger han.

Räknat som månadslön har Byggnads den högsta lägstalönen, men tanken bakom den är att ingen som arbetar ska betalas så lågt. I stället ska den utgå till dem som går på väntetid eller är på läkarbesök. Den är också en så kallad stupstockslön som träder in när de lokala ackordsförhandlingarna brakat samman. Om avtalssekreterare Gunnar Ericson ska ange en verklig minimilön så tycker han nog att den ska ligga på 90 procent av den genomsnittliga förtjänsten.

Förbund Avtalsområde Antal anställda på området Avtalets lägstalön
Byggnads Bygg- och anläggningsavtalen 76.400 19.488 kr/månad, som används som stupstockslön och för bland annat väntetid
Elektrikerna Installationsavtalet Drygt 20.000 18.460 kr/månad för dem med längre erfarenhet än tre år
Fastighets Serviceentreprenad 20.000 15.440 kr/månad
Grafikerna Civilavtalet Strax under 10.000 15.400 kr/månad för dem som fyllt 22 år och har två års vana
Handels Privat detaljhandel Bortåt 150.000, varav 70 procent arbetar deltid 14.195 kr/månad för dem som fyllt 18 år
Hotell- och restaurang Hotell- och restaurangavtalet Runt 40.000 15.006 kr/månad för yrkesarbetare med kortare erfarenhet än sex år
IF Metall Teknikavtalet 170.000 14.510 kr/månad för 18-åringar
IF Metall Allokemiska 25.000 14.534 kr/månad för 18-åringar
Kommunal Kommun och landsting 525.000 13.800 kr/månad för outbildade som fyllt 19 år
Livs Bageri 5.000 17.031 kr/månad för dem med vana
Målareförbundet Byggnadsmåleri 12.000 19.378 kr/månad (tidlön), 18.780 kr/månad garantilön (ackord)
Pappers Pappersavtalet Strax under 20.000 Ingen lägstalön fastställd i avtalet
Seko Telekomavtalet Drygt 30.000 13.700 kr/månad
Seko Postavtalet 35.000 14.700 kr/månad för brevbärare
Seko Väg och ban 19.000 17.149 kr/månad
Sif Teknikarbetsgivarna 70.000 13.600 kr/månad
Skogs- och träfacket Träindustriavtalet 21.000 15.496 kr/månad
Skogs- och träfacket Sågverksavtalet 8.300  15.235 kr/månad
Transport Transportarbetaravtalet 37.000 18.356 kr/månad för förare

Läs också: nyhetsartikeln "Handelsanställda lever på ob"
Läs också: nyhetsartike
ln "Ordkriget om lägstalönerna har börjat"


Göran Jacobsson

Erik Larsson
Karin Lindgren Strömbäck
Mårten Martos Nilsson
Skriv ett e-postbrev till redaktionen