ROMAN. Kjell Westös Där vi en gång gått omspänner tiden från seklets början till 1938, just före vinterkrigets och andra världskrigets utbrott. Det är en dramatisk period i Finlands historia med frigörelsen från Ryssland, inbördeskriget och fascismens frammarsch; skeenden som ger både fond och substans åt berättelsen.

Det är det svenska Helsingfors Westö skildrar genom några borgerliga familjers livsöden. Ökat djup och styrka får romanen av valet att låta några svenska arbetarkaraktärer bilda motpol. Låt vara att teckningen av rödgardisten Enok och hans son Allu i fattigkvarteren blir något tunn i jämförelse med de ymniga bilderna av Eccu, Cedi, Lucie och deras gelikar – den är ändå unik och känns äkta.

Redan det att förekomsten av en svensk arbetarklass i Helsingfors lyfts fram på detta sätt är värd en eloge. Det är ett för många okänt faktum, både i Sverige och i det finska Finland, att det funnits och delvis ännu finns en sådan. Westö ger med sin roman den finlandssvenska arbetarklassen ansikten, liv och miljö. Han placerar in den som mänskor på den litteraturhistoriska kartan.

Skildringen av inbördeskrigets trauman är romanens starkaste avsnitt. De röda upprorsmakarnas smått förvirrade och desperata agerande är mångomskrivet. De vitas skoningslösa hämnd i krigets efterdyningar är numera också rätt ingående behandlad i litteraturen.

Men de vita finlandssvenskarnas uppgörelser med sina röda språkbröder och -systrar har varit mer tabubelagt. Westö tvekar inte bryta detta tabu när han låter läsaren följa med de vita ynglingarna på raider med summariska arkebuseringar i svenskbygderna. Skuldfrågan följer dem resten av livet.

Mellan de två polerna står skriftställaren Ivar. Socialisten som tagits upp i den borgerliga gemenskapen. Från en något ömkansvärd, vacklande gestalt växer han till klarsyn. Han blir samvetsrösten som kastar ljusglimtar över irrationaliteten.

Westö är epiker. Hans text har spänst och språng; must och atmosfär. Miljöerna tränger sig på som vore man där. Han lockar fram tidsepoken så man känner dess vibrationer. Och han tecknar omsorgsfullt men ändå lätt den historiska bakgrunden till de fiktiva händelserna.

Roman: Där vi en gång gått
Författare: Kjell Westö
Förlag: Söderströms/Norstedts 2006

Hans Jern
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören