Allt fler företag får kritik från Arbetsmiljöverket. Förra året ökade antalet förelägganden och förbud med 35 procent och ökningen fortsätter.

En man kläms till döds i en rullmaskin på ett pappersbruk. En annan faller sju meter från en byggställning. En hög arbetsbänk i ett skolkök gör att personalen får ont i rygg och axlar. Det är arbetsgivarens ansvar att göra riskbedömningar och se till att arbetsmiljön är säker, men det är Arbetsmiljöverket som kontrollerar att arbetsgivarna sköter sig.

Förra året gjorde Arbetsmiljöverket drygt 38.000 inspektioner på arbetsplatser. 15.000 av dem resulterade iinspektionsmeddelanden med krav på förändringar.

– Det är en ökning i jämförelse med året innan då 12. 000 kravmeddelande skrevs ut, men antalet inspektioner har också ökat, så det är inte så konstigt, säger Bernt Nilsson, som är tillsynschef på Arbetsmiljöverket.

Trappats upp
Däremot ökar antalet förelägganden och förbud, som är steget efter kraven, kraftigt. Förelägganden är juridiskt bindande krav och kan liksom förbud vara förenade med vite. Förra året ökade antalet förelägganden med 35 procent och ökningen är hela 60 procent om man jämför med 2003. Enligt Bernt Nilsson beror det inte på att fler struntar i kraven utan på att Arbetsmiljöverket blivit bättre på att följa upp ärendena.

– Vi är mer konsekventa med uppföljningsbesök än tidigare, och då märker vi om något inte uppfyller våra krav. Man kan säga att kontrollen har skärpts.

Och trenden fortsätter. Underdet första halvåret i år ökade antalet förelägganden med 25 procent i jämförelse med samma period förra året.

– Det blir en ökning i år också och av resultatet att döma hittills, verkar den bli kraftig, säger Bernt Nilsson.

Effektivare nu
Han tror att Arbetsmiljöverket blivit bättre på att prioritera vilka branscher och företag som ska inspekteras. Genom att fokusera insatserna där riskerna och problemen med arbetsmiljön är som störst gör verket mer nytta, och då blir det fler krav och förelägganden.

Totalt ställde Arbetsmiljöverket drygt 62.000 krav förra året. De flesta gäller brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Många före-tag saknar policydokument och riskbedömningar som ska förebygga arbetsmiljöproblem. Näst vanligaste kravet gäller yrkeshygien, vilket innebär problem med buller, ventilation och kemikalier. På tredje plats kommer tekniska krav som brister på maskiner och lyftanordningar.

– Det kan variera något från år till år beroende på vilka branscher vi prioriterar och vilka kampanjer vi haft, men hittills ser det likadant ut i år, säger Bernt Nilsson.

Den bransch som fick flest anmärkningar förra året var utbildning och forskning, men även tillverkningsindustrin och byggsektorn fick många krav.

Läs också: nyhetsartikeln "Olyckan ska aldrig kunna hända igen"
Läs också: om hur en inspektion går till steg för steg