FANTASY. Ryssland, världens största imperium. Visserligen förminskat efter Sovjetunionens fall, men fortfarande omfattande hundratals folkslag, språk och kulturer. Fortfarande militärt aggressivt och vidmakthållande sin inflytelsesfär (Tjetjenien, Georgien).

Denna historiska bild av Ryssland framträder inte när jag läser nyhetsnotiser, utan när jag läser den rysk-amerikanske fantasyförfattaren Nick Perumovs Diamantsvärdet och träsvärdet. Något oväntat, fantasy innehåller ju sällan öppna politiska allegorier.

Man brukar säga att science fiction är ett samhällslaboratorium i bokform, där författare kan pröva konsekvenserna av sociala konflikter, teknik, vetenskap och politik. Fantasy är i gengäld ett det omedvetnas laboratorium, där mardrömmarnas monster och det magiska tänkandets önskningar kan möta moraliska och existentiella frågeställningar kring ondskans makt och godhetens motstånd.

Nick Perumov, född 1963, står med en fot i vartdera lägret.

Han är verksam som molekylärbiolog, men var också bland de första att översätta J R R Tolkien till ryska. Och han nöjde sig inte med att översätta, han skrev också en fortsättning på Sagan om ringen i tre band. På den självsäkra debuten följer ett trettiotal titlar, men det intressanta är att Perumov i stort sett saknas i engelsk översättning, trots att han sedan tio år bor i USA. Fantasy är en anglosaxisk uppfinning och domineras fortfarande totalt av engelskspråkiga författare.

Fantasy för fullvuxna
Kanske beror ointresset också på att Perumov bryter mot en rad oskrivna genrelagar. Detta är fantasy för fullvuxna. Maktanalysen är rent machiavellisk, sexskildringarna brutala och tortyrscenerna smärtsamt explicita. Inflytandet från Tolkien är märkbart, till icke-människornas skaror hör både orcher och alver. Men man måste inte tolka dem bokstavligt som sagoväsen. De kan lika gärna vara tjetjener, burjater eller jakuter. Härskarfolkets folkmordsretorik är rasistisk, och att olika folkslag dehumaniseras i imperialismens namn hör ju tyvärr till vanligheten i den verkliga världen.

Om man byter ut magi mot teknologi och sagoväsen mot etniska minoriteter är Diamantsvärdet och träsvärdet snarast en sf-roman med tydligt politiskt budskap. Samtidigt här finns tillräckligt med trollkarlar, förtrollade smycken, sköna jungfrur och ädelmodiga hjältar för att tillfredsställa även den kräsnaste fantasyfantast. Man undrar stillsamt om Vladimir Putin tillhör Perumovs beundrarskara.

Fantasy: Diamantsvärdet och träsvärdet
Författare: Nick Perumov
Översättning: Britt-Marie Ingdén-Ringselle
Förlag: Ersatz

Björn Gunnarsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören