Den parlamentariska kommittén för arbetskraftsinvandring har i dag lämnat över slutbetänkandet till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Den borgerliga regeringen granskar förslagen innan den kommer med sina lagändringar.

Om det uppstår brist i framtiden ska arbetskraft från länder utanför EU med speciell kompetens kunna söka arbete i Sverige, föreslår kommittén, vilket LO-Tidningen tidigare har beskrivit.

Förutsättningen är att de lediga jobben inte kan tillsättas av någon som redan bor i Sverige. Under tre månader får de söka arbete på plats i Sverige efter att ha fått ett arbetssökarvisum.

Hittar de ett arbete får de arbetstillstånd under två år, som sedan kan förlängas och leda fram till permanent uppehållstillstånd, enligt förslaget.

Men flera borgerliga partier har reserverat sig mot regleringen. De anser inte att en myndighet ska avgöra om det är brist på arbetskraft. Det är något arbetsgivarna bäst känner till, anser flera borgerliga partier i en reservation.

Utredningens förslag ska nu bearbetas av den nya regeringen och kan se annorlunda ut när lagförslagen hamnar på riksdagens bord.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är på en avgörande punkt skeptisk och det gäller den så kallade arbetsmarknadsprövningen som ska avgöra behovet av arbetskraft.

– Det tycker jag är upp till de potentiella arbetsgivarna att avgöra, säger han till TT.