De fackliga organisationerna vänder sig framförallt mot försämringarna i a-kassan och de minskade arbetsmarknadsåtgärderna. Både LO och TCO anser att regeringen gör för lite för att skapa nya jobb.

Tjänstemannafacket TCO:s ordförande Sture Nordh betonar att regeringen fått ett mycket viktigt uppdrag av folket, nämligen att få fler i jobb. Och han är inte nöjd med åtgärderna som finns med i budgeten som presenterades i dag.

Minskade ambitioner
– I stället för initiativ som ökar människors omställningsförmåga, höjer anställningsbarheten och ger kompetensutveckling så minskas nu ambitionerna på de områdena, säger han i en kommentar.

Sture Nordh är också kritisk till att de föreslagna åtgärderna varken hjälper de arbetslösa eller näringslivet i stort.

– Sämre a-kassa, borttagna åtgärder och systemförändringar löser inte individens problem, det öppnar inga dörrar för henne. Det bidrar inte heller till att hitta vägar för vår gemensamma utmaning att stärka Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad tid.

Hård LO-kritik
Inte heller på LO är man imponerad över regeringens arbetsmarknadsförslag. LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin anser att regeringen tar ett stort steg bort från den svenska modellen, och att otryggheten kommer att öka för de anställda.

– Det är också slående att regeringen har en så svag jobbpolitik. Förslagen i budgeten ökar i stället otryggheten på arbetsmarknaden och sätter en press nedåt på lönerna. Vi tror till skillnad från de borgerliga att arbetslösheten beror på avsaknaden av jobb och inte avsaknaden av vilja att söka jobb, säger hon i en kommentar.