Lägre lägstalöner, mer flyttbar arbetstid och öppningsklausuler som möjliggör lokala avtal under kollektivavtalsnivån. Teknikföretagen vill vinna större flexibilitet i den kommande avtalsrörelsen.

I somras gick arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen ut med ett krav på öppningsklausuler i svenska kollektivavtal. Facket är emot förslaget, men kravet står kvar inför avtalsrörelsen.

– Jag har mycket svårt att se att det inte skulle stå på agendan i förhandlingarna, säger Karl Olof Stenqvist, chef för arbetsgivarfrågor på Teknikföretagen.

Öppningsklausulerna finns redan i Tyskland och innebär att lokala avtal kan slutas under kollektivavtalets miniminivå. I praktiken brukar det innebära att facket går med på lönesänkningar mot ett löfte om att jobben garanteras under en viss tid framåt.

– Vi ser det som en nödvändig ventil och ett bra sätt att lokalt lösa krissituationer, säger Karl Olof Stenqvist.

Minutmarginal
Ett annat krav i förhandlingarna blir att arbetsgivarna lättare ska kunna anpassa arbetstiden efter behov. Det kan gälla att ta in
tillfälligt anställda vid produktionstoppar, generösare regler för övertidsarbete och att flytta de anställdas normala arbetstid. I det nuvarande Teknikavtalet får arbetsgivarna ensidigt låta arbetstiden variera 24 minuter om dagen. Veckoarbetstiden för de anställda kan därmed variera med två timmar i veckan upp eller ner, utan att företaget behöver betala övertid. Karl Olof Stenqvist ser gärna att den tiden förlängs, men vill inte precisera med hur mycket.

– Det kan jag inte säga, men det övergripande målet för oss är så stor flexibilitet som möjligt, säger han.

När det gäller lönen är Karl Olof Stenqvist orolig för att fackens krav ska blåsas upp av högkonjunkturen, vilket han tror kan få fler företag att lämna landet. Han säger att löneökningarna bör vara som i de senaste avtalen. Någon låglönesatsning, vilket LO-förbunden nu försöker enas om, vill han inte veta av.

Trappa under golvet
Karl Olof Stenqvist anser att det skulle leda till större arbetslöshet och löneglidningar. I stället vill han sänka lägstalönerna, för att få fler i jobb. Han kan också tänka sig en särskild lönetrappa under lägstanivån för invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Det handlar om att sänka tröskeln och det finns två viktiga led: Det måste vara billigt att anställa och det måste gå att avbryta anställningen om det inte fungerar.

Trots att industriavtalens parter är oense om mycket inför förhandlingarna hoppas Karl Olof Stenqvist att de kan enas om ett treårigt avtal. Det är också viktigt att förhandlingarna går snabbt och utan konflikter, eftersom avtalet troligen blir normgivande för resten av arbetsmarknaden.

– Vi och motparterna har ett speciellt ansvar och jag hoppas att vi tar det så att industriavtalet kan fortsätta att vara norm.

FAKTA: Teknikföretagen
Fler än 3.200 företag är med i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. De finns i branscherna telekommunikation, metallindustri, elektronik, industrimaskiner, datateknik, elkraft, instrumentteknik, optik, bilar, transporter med flera. Företagen har tillsammans mer än 300.000 anställda.