I dag, onsdag, träffades avtalssekreterarna i ett möte som beskrivs spänt och hårt, och där ingen yttrade sig i onödan. Det handlar om att LO-förbunden strävar efter att komma överens om en gemensam linje i den kommande avtalsrörelsen.

Diskussionen har utgått från ett förslag som innebär ett allmänt lönekrav och extra påslag till lågavlönade och kvinnor. En del av facken inom industrin med IF Metall i spetsen har motsatt sig en kvinnopott, och under några veckor har denna motsättning stått i vägen för en överenskommelse.

Under 20.000
Till mötet presenterades ett nytt förslag, där bland annat kvinnopotten bara ska gälla för dem som har löner under 20.000 kronor i månaden. Det är ett försök att kringgå IF Metalls invändningar mot särskilda lönesatsningar för kvinnor, där ett argument varit att en sådan pott skulle kunna skapa snedfördelning gentemot kvinnorna i tjänstemannaförbunden.

Under mötets gång förklarade flera avtalssekreterare att de måste gå till sina förbundsstyrelser för att diskutera det nya förslaget. De förbund som tidigare ifrågasatt kvinnopotten ville höra med sina styrelser. Det kan vara ett sätt att acceptera den modifierade kvinnopotten.

För IF Metalls räkning deltog Veli-Pekka Säikkälä. Han vill inte säga något utan hänvisar till Leif Ohlsson, förste vice ordförande:

– Diskussionen fortsätter, men jag kan konstatera att principen om kvinnopotter finns kvar i förslaget, säger han.

Ser ljusare ut
Skogs- och träfackets avtalssekreterare Per-Olof Sjöö tycker att det ser lite ljusare ut nu. Förändringen av kvinnopottens utformning kan göra det lättare att komma överens för LO-förbunden, tror han.

– Vi börjar få ihop förbundens viljor, men vi är sent ute. Bland annat vi måste förankra i vår styrelse.

Begränsningen av kvinnopottens innehåll har inte fått dess förespråkare att hoppa av. Handels avtalssekreterare John Haataja är fortsatt positiv till förslaget för samordning av LO-förbundens avtalslinje. Han betonar att Handels vill ha samordnade förhandlingar.

– Förändringen av värdediskrimineringen på arbetsmarknaden gör vi inte i en enda avtalsrörelse. Det här kan dock bli ett första steg.

Ingen katastrof
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson är mer försiktig i sina uttalanden. Han säger att konstruktiva diskussioner pågår och att det inte är någon katastrof att avtalssekreterarna inte är överens.

Däremot är det betydligt värre om LO-styrelsen på måndag inte kan ställa sig bakom en gemensam avtalslinje. Men det behöver kanske heller inte vara någon katastrof. Det är möjligt att ändra tidsplanen, som nu innebär att LO:s representantskap ska behandla samordningen i avtalsrörelsen på sitt möte den 27 oktober.

På fredag ska avtalssekreterarna ha ett extra möte. Innan dess har de som varit motståndare till kvinnopott haft extra styrelsemöten i frågan. En förutsättning för att LO-styrelsen ska kunna fatta något beslut är att det finns ett enigt förslag från avtalssekreterarna. Förbundens ordförande lär inte kunna lösa upp de knutar som deras egna avtalsexperter inte klarat.

FAKTA: 500 nya avtal
 • Över 500 avtal över hela arbetsmarknaden ska tecknas under den kommande vintern.
• Drygt 2,8 miljoner anställda kommer att beröras av förhandlingarna.
• De flesta avtal löper ut den 31 mars 2007.

Läs också: analysen "Lönenivån överskuggar kvinnofrågan"
Läs också: reportaget "Här kräver de sockrade avtal"