Svensk industris konkurrenskraft kommer att försvagas under de närmast kommande åren, enligt Industrins ekonomiska råd, en expertgrupp bestående av fyra oberoende ekonomer.

Bakom försvagningen ligger en avmattning i den internationella konjunkturen, förstärkning av kronkursen och höga energikostnader. Dessutom förväntar ekonomerna sig en dämpning av ökningstakten i produktiviteten. Författarna ser inga tecken på att sysselsättningen kommer att öka inom industrin under de kommande åren.

Fallande exportpriser
I rapporten konstateras att lönerna inom industrin under perioden för Industriavtalet, 1998-2005, har ökat med 3,5 procent om året.

Arbetskraftskostnaderna i den blågula industrin har ökat något mer än i euroområdet, men fullt i takt med Storbritannien och Danmark. Löneutrymmet till följd av den starka svenska produktivitetstillväxten menar ekonomerna i stor utsträckning ätits upp av fallande priser på svenska exportvaror.

Viktigt underlag
Bland parterna inom Industriavtalet möttes rapporten av olika grader av förtjusning. Arbetsgivarna i Teknikföretagen beskriver rapporten som ett viktigt dokument till underlag för vårens avtalsförhandlingar.

– Författarna konstaterar att lönekostnaderna dämpas även i vår omvärld och att konjunkturen också kan dämpas framöver. Ett framtidsperspektiv som Konjunkturinstitutet helt missade i sin senaste lönebildningsrapport, säger Anders Rune, chefekonom hos Teknikföretagen

Väl pessimistisk
Från facken ljuder andra tongångar.

– Med det starka utgångsläge som svensk industri i dag har finner vi att Industrins ekonomiska råds bedömning är väl pessimistisk. Dessutom är rapporten förvånansvärt tunn på beskrivningar av vinst- och lönsamhetsutvecklingen för svensk industri, säger Göran Nilsson, kanslichef på samarbetsorganet Facken inom industrin.

Anders Eld
Skriv ett e-postbrev till redaktionen