Tiden håller på att rinna ut för diskussionerna mellan LO-förbunden. Om en vecka ska LO-ledningen besluta om linjen i den stora avtalsrörelsen.

Som LO-Tidningen berättat tidigare rör den största motsättningen en särskild kvinnosatsning. IF Metall är emot medan alla de övriga är mer eller mindre varma förespråkare.

I mitten på förra veckan fick IF Metalls ledning stöd av sin förbundsstyrelse för nej till en kvinnopott. Det betyder att IF Metall-ledningen skaffar sig ett starkare förhandlingsmandat gentemot de övriga LO-förbunden.

Ilskan växer
Det betyder också att en kompromisslösning är svårare att få till.

Bland de övriga förbunden växer ilskan. En beskrivning till LO-Tidningen är att sju eller åtta LO-förbund aldrig någonsin kommer att överge kravet på jämställda löner. I förra veckan gick också Transports ordförande Per Winberg ut i hård offentlig kritik av IF Metall och han sa bland annat att ”de sitter i kapitalets knä”.

Viker sig inte
John Haataja, Handels avtalssekreterare, är också kritisk:

– Det är oroande att IF Metalls styrelse ställt sig bakom nej till satsning på kvinnolöner. Jämställda löner är mycket viktigt för oss och IF Metall är ensamt om sin uppfattning.

John Haataja säger att kvinnolöneförespråkarna inte ändrar sig. Om IF Metall inte gör det kommer samordningen att spricka.

– Då får IF Metall visa vad de tänkt sig.

Pott på 5 procent
Samordningsdiskussionerna rör i första hand ett allmänt lönekrav och särskilda satsningar på lågavlönade och kvinnor. Tanken är att ett lönekrav på exempelvis 4 procent ska föras fram och utöver det ska det bland annat finnas en kvinnopott som kan vara 25 procent större, vilket innebär 5 procent till kvinnobranscherna.

Kvinnopotten ska förbunden själva förfoga över och bestämma om den ska läggas ut i en särskild bransch, inom något avtalsområde eller på en speciell arbetsplats.

På onsdag har avtalssekreterarna sin sista chans att komma överens. På måndag om en vecka ska LO:s styrelse besluta om avtalslinjen.