NATTSKIFTET. Kvinnor som jobbar natt utsätts för större hälsorisker än vad som varit känt hittills.

En färsk undersökning vid universitetet i Bergen visar att risken för bröstcancer ökar med 50 procent vid nattarbete. Risken för missfall, för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet fördubblas.

Professor Bente Moen, en av forskarna bakom den norska undersökningen, är överraskad över de starka sambanden och anser att riskerna med nattarbete måste tas på större allvar än hittills. Hon rekommenderar kvinnor som väntar barn att undvika nattarbete under hela graviditeten.

En rad tidigare undersökningar har har visat att nattarbete kan skada hälsan. Bland annat är sambandet mellan nattarbete och bröstcancer känt. Förklaringen anses vara att kroppens produktion av hormonet melatonin, som normalt tar fart på natten, hålls nere hos dem som är uppe och jobbar. I stället ökar halten av hormonet östrogen, vilket är en riskfaktor för bröstcancer.

Andra risker med nattarbete drabbar både män och kvinnor. Det största problemet med nattarbete är, naturligt nog, mindre sömn och sämre sömnkvalitet. Nattarbete medför också förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I dagarna har en doktorsavhandling om besvär i nacke och axlar presenterats vid Karolinska Institutet i Stockholm. Den visar att en kombination av nattarbete, ensamarbete och fysisk belastning i jobbet femdubblar risken för besvär i nacke och axlar.

– Den här kombinationen är vanlig bland dem som jobbar natt inom vården, säger doktor Wim Grooten, som har genomfört undersökningen. Manliga yrken med samma riskfaktorer finns bland annat i byggbranschen.

Läs också: "De är nöjda med bakvända dygn"