Arbetslösa LO-medlemmar kan förlora en tusenlapp i månaden när alliansen sänker taket i a-kassan. Men för många tjänstemän och akademiker får sänkningen knappt några konsekvenser alls.

Före valet flaggade alliansen för en sänkning av taket i a-kassan, från 20.075 till 18.700 kronor. För en LO-medlem med 20.000 i lön skulle det innebära att a-kassan sänks med drygt 1.000 kronor i månaden. Men för många medlemmar i Saco och TCO är situationen helt annorlunda. De drabbas knappt alls av sänkt tak i a-kassan.

Omkring 15 förbund har nämligen en privat inkomstförsäkring som ger ett extra tillskott till den som blir arbetslös. En sänkning av taket i a-kassan leder visserligen till att inkomstförsäkringen blir dyrare, men för många förbund handlar det bara om en ökning på ett par kronor.

Medlemmarna får pröjsa
– Vi räknar med en höjning av premien på 5 till 10 procent. Det blir bara ett par kronor per medlem, säger Olle Andersson, vd på Salus ansvars Inkomstförsäkring som har avtal med ett tiotal Saco-förbund och försäkrar 200.000 Sacomedlemmar.

Försäkringen ger 80 procent av inkomsten upp till cirka 35.000 kronor för TCO-förbunden och 50.000 för de flesta Sacoförbunden. Försäkringen gäller endast 100 till 120 dagar och den kostar medlemmarna mellan 15 och 71 kronor i månaden. Eftersom de flesta i Saco och TCO tjänar betydligt mer än det vanliga a-kassetaket så påverkas inte premien särskilt mycket om det sänks, däremot får de den hög-re ersättningen.

För Sif handlar det om 18.000 personer i den inkomstgruppen. Andra akademiker- och tjänstemannaförbund som LO-Tidningen varit i kontakt med håller nu på att räkna ut hur många som berörs. Juseks vd, Louise Adelborg, tror inte att sänkningen av taket får någon stor betydelse. Det är endast ett fåtal medlemmar som berörs av sänkningen. Jusek förhandlar i stället om en sänkning av premien på inkomstförsäkringen som i dag ligger på 71 kronor per månad.

Fler i jobb
– Det beror på att vi har en minskad arbetslöshet bland våra medlemmar, säger Louise Adelborg.

I detta skede tyder det mesta på att många av de Saco- och TCO-medlemmar som hamnar i korttidsarbetslöshet inte kommer att påverkas nämnvärt av sänkt tak i a-kassan. Men om några år kan situationen vara annorlunda. Ökar arbetslösheten i dessa förbund kommer även premien att öka.