Besparingar 13,5 miljarder kronor i arbetslöshetsförsäkringen, det är vad den borgerliga alliansen utlovat – men ingen vet ännu hur det ska gå till. LO-förbundens medlemmar, som bär merparten av arbetslösheten i landet, har i brev efter brev frågat hur ekvationen ska lösas. Svar har hittills uteblivit.

Med avtalsrörelsen för dörren har kravet på klara besked ökat ytterligare. Och tystnaden från alliansens partier oroar LO som ser långtgående konsekvenser i spåren på de förslag som presenterats.

Avsikten, enligt alliansens valrörelse, är att finansiera en betydande del av föreslagna skattesänkningarna och jobbsatsningarna med omfattande besparingar i nuvarande arbetslöshetsförsäkring. Det gäller både sänkta ersättningsnivåer och kraftigt höjda egenavgifter. Enligt LO:s beräkningar blir fackavgiften nära 400 kronor dyrare i månaden.

Frågan är om en sådan utveckling innebär en tillräckligt stor framtida facklig medlemskår för att facket som en part kunna bära kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad, skriver LO i sitt senaste brev.

Att alliansen föreslagit att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk är en annan fråga som är fortsatt ouppklarad. Allianspartierna har samtidigt hävdat att avgiften i varje enskild kassa ska spegla arbetslöshetsrisken i branschen.

Det är en omöjlighet, enligt LO. Om avgifterna blir olika söker sig medlemmarna till den billigaste kassan. Frågan är därför om det är ett förstatligande av kassorna som alliansen strävar efter, skriver LO.