Personalintensiva tjänstejobb är arbetsmarknadens sämst betalda yrken. Det bekräftas av Statistiska centralbyrån som för första gången någonsin ställer samman lönestatistik för enskilda yrken.

Från och med i år presenterar SCB lönestatistik för hela arbetsmarknaden, den innehåller snittlönerna för omkring 350 yrken i stället för att dela in arbetsmarknaden i större yrkesgrupper. Där framgår att kaféföreståndare tillsammans med köks- och restaurangbiträden har Sveriges lägsta löner, med i snitt 16.600 kronor i månaden för en heltid inklusive OB-tillägg under 2005.

Hotell- och kontorsstädare hamnar inte långt därifrån, följda av barnskötare som har en genomsnittlig månadslön på 17.300 kronor.

Högst betalda yrken är verkställande direktörer och verkschefer följda av piloter.

Olönsamt vara kvinna
Bland de riktigt bra betalda yrkena är dock lönespridningen mycket kraftig, och de allra bäst betalda företagscheferna tjänar betydligt mer än genomsnittet. Här är också kvinnorepresentationen mycket låg. Bland verkställande direktörer och verkschefer är endast 9 procent kvinnor.

Av de anställda i de tio högst betalda yrkena är 26 procent kvinnor. Av de anställda i de tio sämst betalda yrkena är 77 procent kvinnor.

…och arbetare
Löneutvecklingen i tjänstemannayrken inom privat sektor visar att tjänstemännen som grupp har haft en bättre löneutveckling än arbetare både under 2005 och under alla de senaste åtta åren.

Enligt Mats Larsson, välfärdsutredare på LO, är de nya siffrorna inte överraskande.

– Vi har länge vetat att de allra lägsta lönerna ligger bland grupper inom låglöneförbunden Kommunal och Handels.

– Jag är faktiskt inte heller så överraskad över att maskinoperatörer för blekning och färgning nu hamnar bland de tio sämst betalda yrkena. Det är nog Metalls sämsta avtal.

Bättre siffror kommer
SCB arbetar också med en mer detaljerad jämförelse mellan utvecklingen för arbetarnas och tjänstemännens löneavtal.

– Vi har hittills redovisat alla som arbetar under medarbetaravtal som tjänstemän, även om det också finns arbetare där, säger Jenny Karlsson på SCB.

– Men det blir alltfler som efterfrågar statistik över löneutvecklingen för arbetare och tjänstemän så vi arbetar nu med en bättre jämförelse, säger hon.

FAKTA: De tjänar bäst

Yrke Månadslön
Vd, verkschef 63.600 
Pilot 63.100 
Högre ämbetsman, politiker 59.500

Värdepappersmäklare 58.200

Forsknings- och utvecklingschef 54.400 
Driftchef i finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster 54.100
Pr- och reklamchef 49.800
Läkare 49.000
Försäljnings- och marknadschef 47.800
It-chef 47.100

FAKTA: De tjänar sämst

Yrke Månadslön
Kaféföreståndare 16.600
Köks- och restaurangbiträde 16.600
Hotell- och kontorsstädare 17.000
Barnskötare 17.300
Medhjälpare i jord- och skogsbruk, trädgård, fiske 17.500
Övrigt servicearbete 17.700
Guide, reseledare 17.800
Maskinoperatör, blekning, färgning, tvättning 17.800
Hovmästare, servitör, bartender 17.900
Växtodlare, djuruppfödare 17.900


Källa:
SCB