En federal domare har slagit fast att flygvärdinnorna vid Northwest Airlines inte får strejka. Beslutet kommer att överklagas och målet kan hamna i USA:s högsta domstol.

I målet mellan flygbolaget, Northwest Airlines, och facket, Association of Flight Attendants ställs, som LO-Tidningen tidigare berättat, strejkrätten mot den amerikanska konkurslagstiftningen. Facket hävdar att arbetsrätten ger dem rätt att strejka sedan arbetsgivaren ensidigt rivit upp deras tidigare kollektivavtal och infört ett nytt med sämre villkor.

Flygbolaget anför å sin sida att konkurslagarna ger dem rätt att med konkursdomstolens godkännande införa nya villkor för att undvika konkurs.

Den federala domaren i New York går entydigt på bolagets linje. I sin plädering skriver han att en strejk skulle orsaka företaget skador som inte går att reparera. Vidare hävdar han att facket inte har gjort allt det kan för att nå en överenskommelse och därför inte har rätt att ta till strejkvapnet. Därmed går han emot domaren i den lägre konkursdomstolen som hävdat att rätten att blockera en strejk saknas.

Beslutet kommer efter att den federala domaren två veckor tidigare i ett tillfälligt åläggande blockerat flygvärdinnornas varslade strejk, i väntan på ett slutgiltigt avgörande. Flygvärdinnefacket har deklarerat att det tänker överklaga det nya beslutet. Utgången av denna prövning är oviss. Enligt rättsliga experter står flera komplicerade lagstiftningsområden i strid med varandra och prejudikat saknas.