Under sommarmånaderna har antalet uppsagda LO-medlemmar som fått hjälp av omställningsförsäkringen halverats. Samtidigt visar det sig att många får nya jobb.

Fram till och med maj i år steg antalet som fick stöd från omställningsförsäkringen jämfört med förra året. Från juni är nedgången däremot kraftig. Förra året omfattades strax under 4.000 personer av omställningsstödet under sommaren. Samma tid i år var det knappt 2.000 som fick den hjälpen från Trygghetsfonden.

– Det här är jättebra. Varslen minskar och arbetsmarknadsläget förbättras, säger Per Johansson, LO:s man i Trygghetsfondens beredningsutskott.

Han uppskattar att försäkringen kommer att göra av med betydligt mindre pengar än beräknat. Ett tänkbart sätt att använda det överskottet är att höja stödet som i dag är 19.000 kronor, tycker Per Johansson.

Under de sex första månaderna i år hade 41 procent av de uppsagda LO-medlemmarna som kunde ta ett jobb och som fick del av stödet fått ett nytt fast jobb. Sammanlagt fick runt 6.000 personer omställningsstöd i våras. 17 procent var sjuka, blev förtidspensionerade eller började studera. 16 procent var fortfarande arbetssökande och resten hade fått visstidsanställning, startat eget eller återanställts.

– Resultatet är förvånansvärt bra, säger Per Johansson.

Omställningspengarna används som regel för att köpa in tjänster. Tre företag, Trygghetsrådet, Lernia och Arbetslivsresurs, dominerar marknaden. Det tycker Per Johansson är ett problem. Särskilt med tanke på att de tre stora företagen har klart sämre resultat än flera mindre konkurrenter. Resultatet räknas då utifrån hur stor andel av de uppsagda som får arbete.

FAKTA: 900.000 omfattas
• Omställningsförsäkringen ska hjälpa uppsagda privatanställda LO-medlemmar att hitta nytt jobb eller starta eget. Verksamheten bygger på ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.
• Försäkringen omfattar cirka 900.000 personer.
• Stödet är omkring 19.000 kronor per person. Pengarna tas ur löneutrymmet.

Läs också: Hälften så många får hjälp av försäkringen