Fler arbetslösa – men ändå en högre sysselsättning. Så här har den röd-gröna majoriteten lyckats.

Redan på valnatten sa Göran Persson att den nya majoriteten kommer till ett dukat bord, något som sagts vid tidigare maktskiften men nu enligt Persson är uppenbart.

– Den här gången är det sant. De tar över ett land som är i ett sådant skick som alla andra regeringar i Europa skulle byta till sig, sade han.

Mycket är också positivt i svensk ekonomi. Statens finanser är goda och tillväxten stark. Arbetslösheten är dock högre nu än vid förra valet 2002. Om alliansen får ned den öppna arbetslösheten är det en triumf. Paradoxalt nog kan också en mindre gynnsam utveckling av produktiviteten minska arbetslösheten.

Under fyra år har produktiviteten varit mycket hög. Om svensk industri nu sackar i produktivitetsutveckling och minskar i konkurrenskraft kan det på kort sikt göra att arbetslösheten sjunker.

Omvänt kan det få negativa konsekvenser för arbetslösheten, åtminstone på några års sikt, om produktiviteten i näringslivet fortsätter att gå med raketfart. Martin KleLO-Tidningen har tagit fram uppgifter om hur Sverige mår i dag och jämfört siffrorna med situationen efter förra valet 2002. Om fyra år är det dags för nästa jämförelse.

FAKTA: Vad lämnar de röd-gröna över?
Så här har vissa nyckeltal utvecklats efter att den rödgröna alliansen vann valet 2002.

  2002 2006 Förändringar i procentenheter
Öppen arbetslöshet i procent av arbetskraften 4,2 5,7 1,5
I åtgärder i procent av arbetskraften 2,3 2,8 0,5
Sjukfrånvaro i procent av sysselsatta 5,3 3,6 –1,7
Förtidspension/sjukbidrag eller aktivitetsbidrag/sjukersättning någon gång under året, andel av befolkningen 5,5 6,1 0,6
Socialbidrag, kvartal 1+2, i 2006 års penningvärde 4.521.728 4.416.743 –2,3 (i procent)
Sysselsatta i procent av arbetskraften mellan 20 och 64 år 78 78,5 0,5

Källa: SCB, Ams, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, KI.