Socialdemokraternas valrörelse är temat för flera experter som analyserar valresultatet för LO-Tidningen. Och de kommer till helt olika resultat: Misslyckad taktik – eller så bra som möjligt.

– Taktiken misslyckade, säger Stig-Björn Ljunggren, som är statsvetare och socialdemokrat.

– Tanken var att i slutet av valrörelsen vinna det arbetande folket, men då hade redan socialdemokraterna skapat bilden av sig själva som bidragsparti och moderaterna framstod som de arbetandes parti. Socialdemokraterna har en ny arbetsmarknadspolitik, men den lyftes aldrig fram. Det här är socialdemokraternas och inte minst Göran Perssons eget fel, fortsätter han.

Folkliga dygder
Till hans bild fogas också att socialdemokraterna glömde bort de folkliga dygderna, som alliansens partier gjorde till sina. Det var de borgerliga partierna som stod för hederlighet, göra rätt för sig, arbete och att var och en ska betala sitt midsommarbrännvin själv.

– Socialdemokraterna måste tala om vad de vill och vad de tänker göra, säger Stig-Björn Ljunggren.

”Socialmoderater”
Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, har delvis en annan förklaring till valutgången. Han pekar dock på att alliansen förmedlade sin bild av jobb och sysselsättning bättre.

– Jag tror folk är trötta på att ha en socialdemokratisk regering samtidigt som moderaterna rört sig mot mitten i politiken. Det har bildats en slags socialmoderater och de politiska skillnaderna har inte uppfattas som så stora. Vi har fått en maktväxling för maktväxlingens egen skull, säger Bertil Holmlund.

Till skillnad från Stig-Björn Ljunggren tror inte Bertil Holmlund att socialdemokraterna gjort något fel. Partiet skulle inte ha kunnat agera annorlunda.

Ändringar dröjer
Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren tror inte att alliansens politik kommer få något genomslag de närmaste åren. För den handlar det nu om att långsamt bygga upp sin ställning. Först efter valet 2010 kommer de borgerliga partierna försöka förverkliga sin politik.

– Den nya regeringens först prövning kommer när konjunkturen vänder.