/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/loroster.jpg
Så här röstade LO-medlemmarna – parti för parti.

Jämfört med förra riksdagsvalet förlorade socialdemokraterna sex procent av LO-medlemmarnas röster. Tillbakagången är 1,4 procent större än bland befolkningen i övrigt. Inte sedan 1991 har socialdemokraterna gjort ett så dåligt val bland LO:s medlemmar.

LO-medlemmarna röstar traditionellt vänster. Om socialdemokraterna går tillbaka bland LO-medlemmarna brukar vänsterpartiet gå fram.

Årets val är därför ovanligt såtillvida att både socialdemokraterna och vänsterpartiet går tillbaka bland LO-medlemmarna. Socialdemokraterna fick 54,4 (–6) LO-medlemmarnas röster och vänsterpartiet 10,4 (–3,2) procent.

Moderaterna har gått starkt fram bland LO-medlemmarna. Paritet erhöll enligt vallokalsundersökningen 11,2 (+6,9) procent av LO-rösterna. Moderaterna är därmed det näst största arbetarpartiet.

Övriga riksdagspartier fick mellan 4 och 5 procent av LO-rösterna. Nära 3 procent av LO-medlemmarna stödde Sverigedemokraterna och knappt 1 procent Feministiskt initiativ.

Socialdemokraterna har sitt starkaste stöd bland LO-medlemmar över 30 år. Bland LO-väljare under 30 år fick partiet bara 42 procent. Bland de yngre LO-väljarna fick något överraskande miljöpartiet 9 procent och folkpartiet 8 procent av rösterna.

Av alla arbetslösa röstade 43 procent socialdemokratiskt. Moderaterna fick 18 procent, vänsterpartiet 10 procent och miljöpartiet 8 procent av de arbetslösas röster.

FAKTA: 12.000 intervjuer med väljare
Uppgifterna om LO-väljarnas partival är hämtade från Sveriges Televisions vallokalsundersökning, Valu 2006. Undersökning-en bygger på intervjuer med 12.316 väljare.

Fördelat på parti var rösterna enligt Valu: m 26,6%, c 8,2%, fp 7,3%, kd 7,6%, s 34,3%, v 5,8% och mp 5,5%. Valus siffror ligger mycket nära det verkliga valresultatet, varför undersökningens tillförlitlighet får anses vara hög. Möjligen bör siffrorna i diagrammen ovan räknas upp med en knapp procentenhet för socialdemokraterna, vars valresultat underskattades något i Valu.