Lika lön för kvinnor och män. Lättare för småföretag att anställa. Slopad arbetsgivaravgift för ungdomar.

Tre av partierna som knackar på riksdagens dörr i valet är Feministiskt initiativ (Fi), Junilistan och Sjukvårdspartiet. Alla har gjort sig kända genom att driva egna profilfrågor, men vad tycker de egentligen i frågor som rör arbetslivet? LO-Tidningen har tagit reda på hur de nya partierna ser på traditionella frågor som sjukpenning, a-kassa och arbetsrätt.

Inget av de tre partierna vill förändra nivån för sjukpenningen eller a-kassan. Junilistan vill dock stimulera fler till arbete genom ett skatteavdrag för arbetande på maximalt 1.000 kronor i månaden, vilket även moderaterna föreslagit. Junilistan vill också att små arbetsgivare ska slippa medfinansieringen av sjukpenningen.

– Medfinansieringen är förödande för småföretag och det klart viktigaste skälet till att företagen håller igen med anställningar, säger partiets ordförande Nils Lundgren.

Facket får vara med
Han tycker att villkoren för småföretagare är valets viktigaste fråga. Förutom slopad medfinansiering vill Junilistan även förenkla lagen om anställningsskydd (las). Tanken är att företagen ska anställa fler om det blir billigare och lättare. Hur las ska ändras kan Nils Lundgren inte svara på, men han säger att det ska göras i samråd med facket.

– Jag tror att det finns en stor förståelse även inom fackföreningsrörelsen för att anställningar hindras av befintlig lagstiftning, säger
han.

Feministiskt initiativ lyfter fram lönediskrimineringen som den viktigaste arbetslivsfrågan.  Kvinnor ska tjäna lika mycket som män och ett förslag på hur målet ska uppnås presenteras inom kort. En väg mot ett jämställt arbetsliv är enligt partiet att föräldraförsäkringen blir individuell så att män stannar hemma med sina barn i lika hög grad som kvinnor.

Fi stöder även regeringens lagförslag om rätt till heltid och vill samtidigt införa sextimmars arbetsdag för alla.

– Kortare arbetstid motverkar förslitningsskador och gör att människor får tid över till annat än jobbet. Det frigör också arbetstillfällen genom att vi delar på jobben som finns, säger Devrim Mavi, som är en av Fi:s tre talespersoner.

När det gäller a-kassan vill Fi slopa karensen på 45 dagar för den som säger upp sig själv. Tanken är att alla ska ha råd att lämna jobb de inte mår bra av.

Ungdomars arbetslöshet viktigast
Både Fi och Sjukvårdspartiet tycker att las fungerar relativt bra och har inga planer på att ändra anställningsskyddet. I stället för att försämra anställningsvillkoren för ungdomar, vilket centern föreslagit, vill Sjukvårdspartiet att unga ska göras mer attraktiva på arbetsmarknaden.

– Vill vi ta bort arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga, säger Kenneth Backgård, partiordförande.

Han tycker att just ungdomsarbetslösheten är valets viktigaste arbetslivsfråga och föreslår därför nya beredskapsjobb för unga. Jobben skulle ge samma rätt till a-kassa och sjukförsäkring som vanliga jobb och ersätta de nuvarande plusjobben. Dessutom vill partiet göra reglerna för studiestöd mer förmånliga.

Inget av de tre utmanarpartierna vill spekulera i vilka partier de kommer att samarbeta med om de kommer in i riksdagen. Det viktigaste för uppstickarna är att få gehör för sina profilfrågor.