Andra AP-fonden säljer hela sitt aktieinnehav i den amerikanska kedjan Wal-Mart på grund av företagets brott mot mänskliga rättigheter i arbetslivet.

LO-Tidningen har i flera nummer uppmärksammat Wal-Marts vägran att följa den amerikanska arbetsmiljölagstiftningen och deras metodiskt antifackliga verksamhet.

Wal-Mart är i dag världens största detaljhandelsföretag med 1,3 miljoner anställda. Enligt Andra AP-fonden har de en längre tid försökt påverka Wal-Mart inifrån genom att skriva brev och rösta på bolagsstämmor. Eftersom det inte lett till någon förändring säljer man nu hela sitt innehav av Wal-Mart-aktier. Tidigare har den norska statens oljefond sålt sitt innehav av samma skäl.

– Wal-Mart har så många rapporterade incidenter om brott mot normer både i den egna verksamheten och i leverantörskedjan att det är ställt utom allt tvivel att det finns en systematik som är oetisk enligt vårt sätt att se på verksamheten, säger Eva Halvarsson, verkställande direktör för Andra AP-fonden.

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Tillgångarna uppgick den 1 januari 2006 till 6.253 miljarder kronor.

Läs också: nyhetsartikeln "Wal-Marts sociala dumpning möter politiskt motstånd"

Läs också: nyhetsartikeln "Gigantens låga löner sprider sig"

Läs också: nyhetsartikeln "Facket lättsinnigt till globaliseringen"