Förra veckan fick Arbetsförmedlingen skarp kritik av Riksrevisionen som ansåg att myndigheten var ineffektiv. I dag, fredag, svarar AMS-chefen Bo Bylund i ett öppet brev på Dagens Nyheters debattsida.

Bo Bylund angriper Riksrevisionens rapport på flera punkter. Han anser att revisionen bygger sina slutsatser på tveksam statistik där jämförelseåren är valda för att få ett så negativt resultat som möjligt. ”En klassiker när man vill ljuga med statistik” skriver Bo Bylund.

Riksrevisionen kritiserade Arbetsförmedlingen för att varje arbetsförmedlare bara förmedlade i snitt åtta jobb om året. Bo Bylund skriver att siffran skulle mångdubblas om revisionen använt en mer vedertagen definition av begreppet ”förmedla jobb”.

Riksrevisionen räknar inte med tillfälliga jobb om den arbetssökande inte avregistrerar sig som arbetssökande. Enligt Bo Bylund skedde över 200.000 övergångar till tillfälliga jobb förra året som inte finns med i riksrevisionens statistik.

Bo Bylund förnekar också att Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende bland arbetslösa och arbetssökande. Ams egna undersökningar visar att 88 procent av arbetsgivarna som utnyttjade arbetsförmedlingens tjänster var nöjda 2005 och motsvarande siffra för arbetssökande låg på 74 procent.

Riksrevisionens rapport innehåller både oacceptabla felaktigheter och tveksamma slutsatser, enligt Bo Bylund. Han anser därmed att Riksrevisionen inte uppfyller de krav på objektivitet och saklighet som måste ställas på en statlig myndighet, skriver han.

Läs också: nyhetsartikeln "Kritiken känns märklig"
Läs också: nyhetsartikeln "Ams går emot Riksrevisonens rapport"