Restaurang Istället i Göteborg har ansökt om medlemskap i Hotell- och restaurangföretagarna och därmed blåser facket av den blockad som skulle ha trätt i kraft i eftermiddag.

Hotell- och restaurangfackets avdelning i Göteborg fortsätter idogt sitt fotarbete. Eftersom förbundet har många små och avtalslösa arbetsplatser är tecknandet av kollektivavtal en viktig del i arbetet. Trots det har varsel tidigare varit ovanliga.

Sedan i februari i år har 30 restauranger kring Linnégatan antingen tecknat hängavtal eller ansökt om medlemskap i Sveriges hotell- och restaurangägare. Men Dan Fransson, 1:e ombudsman för avdelningen i Göteborg, vill inte slå sig för bröstet.

– Det rullar på men går lite för sakta. Vi får jobba mycket för varje avtal. Nästan inget kommer utan att vi lägger ett varsel, säger han.

Att det återstår 400 avtalslösa krogar i stan är inget som får honom att tappa sugen.

– Vi kommer att fortsätta beta av alla, absolut, säger han.