Pappers har fått en ny ordförande. Jan-Henrik Sandberg valdes som väntat på förbundets kongress i Göteborg den gångna helgen. Sune Ekbåge, som varit Pappers ordförande sedan maj 1991, avtackades med en stående applåd av de 172 kongressombuden.

Till ny förbundssekreterare efter Bengt Hallberg valdes Bengt Sjöholm, som har varit studieombudsman på förbundet. Förbundskassören Robert Lundberg omvaldes.

Kongressen antog en rapport om förbundets framtid, som öppnar för ett nära samarbete med andra förbund – dock ”inom ramen för ett självständigt Pappers”.

De ständiga rationaliseringarna inom massa- och pappersindustrin gör att medlemsantalet ständigt krymper. Den ekonomiska basen för förbundet urholkas alltså, och Robert Lundberg berättade för kongressombuden att diskussioner redan har förts med Grafikerna och Skogs- och träfacket.

Bland övriga beslut märks att kongressen godkände ett försäkringspaket som kommer att bli obligatoriskt för medlemmarna, det så kallade ”LO-paketet”.