Inom kort tar LO-förbunden strid mot alternativfackets avtal. Men metoderna är krångliga.

LO-TCO Rättsskydd har analyserat avtalen mellan alternativfacket i Östersund och två företag – samt undersökt hur LO-förbunden kan agera. Förbundsjurist Robert Sjunnebo konstaterar att de kollektivavtal som Fackföreningen för arbete i Sverige slutit är rena konstruktioner för låglönekonkurrens.

– Det där får stå för honom. Ingen av de anställda betalas med minimilöner, säger Mats El Kott, jurist och ombud för Fackföreningen för arbete i Sverige.

Omöjlig att rubba
I flera avseenden är avtalen olagliga och delarna är därför ogiltiga, enligt Robert Sjunnebo. Han hävdar att möjligheterna till avsteg från lagstiftningen har utnyttjats maximalt och att avtalstecknarna i vissa fall har gått för långt. Avtalen skriver bort arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt paragraf 11 och 13 i medbestämmandelagen. Men paragraf 13 går inte att rucka på över huvud taget och när det gäller elfte paragrafen sätter EU:s överlåtelsedirektiv en gräns – sådana ärenden är arbetsgivaren tvungen att förhandla om.

Rättsskyddet pekar även på att möjligheterna till avsteg från arbetstidslagen utnyttjats maximalt. Övertidstaket är höjt med 100 timmar till 300 timmar per år. I avtalen försämras rätten till rast genom att den läggs in efter sex timmar – en timme senare än lagen föreskriver. Rättsskyddet ser två metoderför LO-förbunden – strid för sina egna avtal och medlemsvärvning bland de anställda.
Med stöd i Arbetsdomstolens behandling av Pappers avtalsstrid i Figeholm kommer Rättsskyddet fram till att ett LO-förbund kan ta strid och genomföra blockad för sitt avtal även om alternativfacket redan har ett avtal – förutsatt att kravet om avtal bara omfattar de egna medlemmarna.

En bättre deal
Och om LO-förbundet lyckas få ett avtal med arbetsgivaren blir det ett andrahandsavtal. Det betyder att det först slutna avtalet och LO-avtalet bara får betydelse i frågor som inte finns reglerade i det. Men genom avtalet kan LO-förbundet agera fackligt på arbetsplatsen och värva medlemmar.

– Det här är svårt, men LO-förbunden har något att erbjuda – ett bättre avtal, säger Robert Sjunnebo.

I veckan diskuterade LO:s alla avtalssekreterare alternativfackets avtal. De lär inom kort att agera eftersom det finns förbund som är hårt pressade av alternativ fackets avtal. Det troliga är att Byggnads blåser till strid.

FAKTA: Minimilön 80 kronor
• Fackföreningen för arbete i Sverige har minst två avtal: med El och Energiteknik i Östersund samt jämtländska Bispgårdens Maskin AB.
• I avtalen står bland annat: minimilön 80 kronor, ingen övertidsersättning, rast först efter sex timmars arbete och arbetsgivaren bestämmer när och på vilket sätt rasten ska tas ut. Arbetsgivarens skyldighet att ge information och förhandla om underentreprenader gäller bara om facket begär det skriftligt.
• Byggnads i Jämtland försöker få till stånd ett eget avtal med El och Energiteknik och enligt ombudsman Karl-Axel Bodén har företagets ägare sagt att han ska skriva på ett byggavtal.