/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/kabu.jpg
Mban Kabu, Fria fackföreningsinternationalen i Afrika. FOTO: Katarina Ellemark

… med Mban Kabu, utbildningsledare för Fria fackföreningsinternationalen i Afrika, som varit i Sverige för att tala om fackens roll i den fattigaste delen av världen. Han bor i Nairobi i Kenya men kommer från Sierra Leone. Där var han aktiv när motsvarigheten till LO spelade stor roll vid tillkomsten av fredsavtalet i slutet av 1990-talet.

Vad har du fått ut av besöket i Sverige?
– Jag har mött representanter för LO och TCO för att se hur fackligt och svenskt bistånd kan stärka fackens roll i fredsarbetet och i att häva fattigdomen.

Att skapa arbete har satts i fokus av FN och biståndsorganisationer. Hur ser du på det?
– Bristen på arbete är förklaringen till fattigdomen i Afrika. En hel ung generation kommer inte ut på arbetsmarknaden och unga kvinnor tvingas prostituera sig för att bidra till familjernas försörjning. Problemet är så ofantligt stort.

Vilken roll kan facken spegla för att stärka mänskliga rättigheter i Afrika?
– Den fackliga uppgiften är att stärka arbetarnas rättigheter. Den är en del av arbetet med mänskliga rättigheter. Facken ska inte begränsa sitt arbete till arbetsplatserna utan också kämpa för en demokratisk utveckling, vaka över lagstiftningsarbetet och rapportera om regeringarnas sätt att sköta ekonomin.

Hur ser du på förhållandet i Zimbabwe för fackligt aktiva?
– Situationen är förfärlig med dödshot mot fackliga ledare och arresteringar. Situationen i Sydafrikan har också försämrats. Regeringen vill underminera fackens ställning. Strejkande arbetare hotas och skadas.