Arbetarnas löner ökar i lägre takt än tjänstemännens. Däremot ökar kostnaden för att ha en arbetare anställd mer än kostnaden för en tjänsteman, enligt SCB.

– Tittar man historiskt ligger arbetares löneökning oftast under tjänstemännens, säger Louise Stener på Statistiska centralbyrån (SCB).

Lönerna för arbetare var i juni i år i genomsnitt 125,40 kronor i timmen, vilket är en ökning med 2,8 procent från motsvarande månad föregående år.

För privata tjänstemän redovisas månadslöner i stället för timlöner. Den gruppen har fått se sina löner öka från 28.450 kronor i månaden förra året till 29.320 kronor i år.

SCB presenterade i dag, tisdag, även siffror för hur arbetskraftskostnaden har ökat. Där är förhållandet de omvända.

Kostnaden för gruppen arbetare har höjts med 3,1 procent från juni föregående år till juni i år.

Motsvarande ökning för tjänstemän var 2,1 procent.

Enligt SCB beror en stor del av skillnaden mellan grupperna på att tjänstemännen beräknas betala mindre i avgift till handelns och industrins tilläggspension (ITP).

Pensionsavgifternas storlek påverkas ålder och inkomst hos arbetstagarna.